Under fredagen kommer vårdvalsberedningen, en del av hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götaland, ta beslut om en ny inriktning när det gäller digital utomlänsvård. Det skulle kunna innebära att regionen går en helt egen väg och slutar betala till de privata digitala vårdgivarna.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L) föreslår nämligen att Västra Götalandsregionen ställer sig bakom en inriktning vilken innebär att regionen från 2022 inte längre betalar någon ersättning för digitala utomlänsbesök. Han har stöd av samtliga partier i Grönblå samverkan, som i minoritet styr regionen.

Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götaland. Foto: Peter Wahlström

I praktiken skulle det innebära att Västra Götaland inte kommer att betala för den vård som ges av exempelvis Kry, Min Doktor och andra privata digitala vårdgivare som har sin bas i andra regioner. Enligt en rekommendation från Sveriges Kommuner och regioner (SKR) är ersättningen för en digital utomlänskontakt med läkare 500 kronor. Och om regionen inte betalar den summan, skulle regioninvånarna behöva göra det själva om de vill få hjälp av privata nätläkare.

Kan man göra så här?

– SKR:s styrelse har uppmanat de 21 regionerna att följa ett beslut från 2019 om ersättningsnivåer, innehåll i tjänsten för att få den ersättningen och marknadsföringsregler. Och då tänkte vi att vi inte kommer att följa den rekommendationen längre, säger Jonas Andersson.

– Jag gissar att det finns en och annan… intressent – som kommer att tycka att det här inte är ett klokt beslut av oss. Det handlar mycket om att få igång diskussionen.

Han poängterar dock att det är en juridisk nöt som förvaltningens jurister nu har fått i uppdrag att undersöka för att se vilka förutsättningar som egentligen finns. Man måste exempelvis ta den fria rörligheten i patientlagstiftningen i beaktande.

– Vi undrar om ett digitalt besök är ett utomlänsbesök eller inte. Det här är egentligen ett sätt att ifrågasätta hela den nuvarande konstruktionen som den är uppbyggd, och hitta en annan väg framåt.

För Västra Götalandsregionen beräknas den digitala utomlänsvården kosta 150 miljoner kronor under 2021. Nästa år skulle summan kunna vara uppe i 200 miljoner kronor om nuvarande ökningstakt fortsätter.

Västra Götaland har inte, som vissa andra regioner, valt att lägga kostnaderna på patienternas vårdcentraler. I stället tas kostnaden för digital utomlänsvård centralt. Nu vill regionen kunna använda pengarna till regionens egna vårdcentraler och dessas egen digitala vård.

Bakom förslaget finns också en diskussion om jourvården i Västra Götaland. Till stor del söker regionens invånare för samma problem hos de privata nätläkarna, som de söker för hos regionens jourcentraler eller genom regionens egen digitala primärvård. Och politikerna vill att pengarna används så effektivt som möjligt, oavsett vilken lösning det innebär.

Beslutet i vårdvalsberedningen ska skickas till landets övriga 20 regioner, Sveriges Kommuner och regioner och regeringen.

– De kommer naturligtvis undra hur vi tänker. Och vi kommer också behöva göra ett hemmajobb i fråga om vilka möjligheter vi har att gå den här vägen. Men om vi nu – som vi ändå tror – har en möjlighet att göra det här skiftet av resurser, vill vi flagga tidigt så alla parter kan förbereda sig på det, säger Jonas Andersson.