Förra veckan presenterade Region Västernorrland underlaget till ett sparpaket med en rad åtgärder som ska minska vårdkostnaderna. Det skulle bland annat leda till att det blir 39 färre vårdplatser – 19 försvinner på Länssjukhuset i Sundsvall och 10 vardera från Örnsköldsviks sjukhus och Sollefteå sjukhus. Planerna har kritiserats av de två läkarföreningarna i regionen samt narkosläkare vid Sollefteå sjukhus.

Nu har 62 läkare i Västernorrland gått samman i ett gemensamt brev till regionledningen, där de utrycker sin oro över konsekvenserna av att dra ner på antalet vårdplatser.

– Vi känner frustration över att vi inte har tillräckligt goda förutsättningar att ta hand om våra patienter. Man tvingas i värsta fall till att göra prioriteringar – till exempel skicka hem patienter som egentligen skulle behöva vara kvar på sjukhuset eller skjuta på operationer som helst skulle behövt utföras så snart som möjligt, säger Anna Dalén, överläkare och kirurg vid Länssjukhuset i Sundsvall, till Sveriges Radio Västernorrland.

Läkarna hoppas nu att ledningen ska lyssna på dem. Men Anna Dalén är inte särskilt hoppfull.

– Vi upplever tyvärr att det finns en diskrepans mellan hur vi ser på verkligheten. Vi upplever inte alltid att höga tjänstemän och politiker delar vår bild av att det här med överbeläggningar faktiskt är ett enormt problem, säger hon till radion.

Region Västernorrland har gått med underskott många år. Regionfullmäktige har krävt att budgeten ska vara i balans till 2022. För att klara det måste kostnaderna reduceras med nära 500 miljoner kronor. I höstas anlitade regionledningen två externa konsulter för att få hjälp med det. De åtgärder som de har föreslagit och som nu ligger på politikernas bord, förväntas minska kostnaderna med 70–80 miljoner kronor.

– Vi har dyr vård och den är inte tillräckligt tillgänglig, även om den har fantastisk god kvalitet när man väl får vården. Vi måste få ner våra kostnader och göra vården mer tillgänglig. Det håller inte inför framtiden. Det måste ske några förändringar, säger Lena Asplund (M), ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden, till radion.

Politikerna i hälso- och sjukvårdsutskottet i Västernorrland ska träffas på tisdag nästa vecka. Men enligt Lena Asplund behöver politikerna ta del av mer underlag innan några beslut kan fattas. Bland annat saknas risk- och arbetsmiljöanalyser.

Läs också:

Oro för personalflykt efter sparförslag i Västernorrland

Färre vårdplatser ska spara pengar i Västernorrland

Narkosläkare i Sollefteå upprörs av nytt konsultförslag