Enligt Astra Zeneca visar företagets vaccin mot covid-19 preliminärt ett skydd på 79 procent mot symtomatisk sjukdom och ett hundraprocentigt skydd mot allvarlig sjukdom i en amerikansk fas 3-studie. Hos personer äldre än 65 år – 20 procent av deltagarna – visade vaccinet en skyddseffekt på 80 procent mot symtomatisk sjukdom, enligt företaget.

Resultaten baseras på mer än 32 400 deltagare, där två tredjedelar randomiserats till att få vaccin och resten till att få placebo.

Enligt Astra Zenca har en oberoende säkerhetskommitté inte hittat några problem med vaccinets säkerhet i den nu aktuella studien.

Säkerhetskommittén har särskilt tittat närmare på trombotiska händelser, inklusive den ovanliga form av blodpropp i kärl som kommer från hjärnan som det rapporterats om i EU.

Kommittén fann ingen ökad risk för blodpropp eller liknande händelser hos de mer än 21 500 deltagare som fått minst en dos av vaccinet. Inga fall av den mer ovanliga formen av blodpropp sågs i studien.

Säkerhetskommittén har inte tittat närmare på förekomsten av den sällsynta men allvarliga form av koagulationsrubbning som kännetecknas av blodproppar i kombination med blödning, som gjorde att Folkhälsomyndigheten stoppade användningen av vaccinet i Sverige.

Såväl den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA som Världshälsoorganisationen WHO har redan slagit fast att nyttan med vaccinet överväger riskerna. Enligt EMA går det dock inte att helt utesluta ett samband med mycket sällsynta fall av koagulationsrubbning.

I Sverige råder fortsatt paus för användning av Astra Zenecas vaccin tills Folkhälsomyndigheten hunnit ta ställning i frågan. Myndigheten väntas komma med ett besked den här veckan.