I brist på data har Astra Zenecas vaccin tidigare inte getts till personer över 65 år i Sverige. I början av februari rekommenderade därför Folkhälsomyndigheten att Astra Zenecas vaccin främst skulle ges till yngre, medan de över 65 år i första hand skulle få vaccin från Moderna och Pfizer. Liknande beslut togs även i andra länder.

Men forskning har på senare tid visat att vaccinet ger en god skyddseffekt även för 65+.

– Nu har man kommit med studier från bland annat England och Skottland som visar att Astra Zenecas vaccin har en god skyddseffekt även för dem som är 65 år och äldre, sa Sara Byfors, enhetschef på Folkhälsomyndigheten, vid den myndighetsgemensamma presskonferensen på torsdagen.

– Därmed kan vi ta bort den rekommendationen och i stället säga att Astra Zenecas vaccin kan användas för alla åldrar över 18 år. Skyddseffekten är helt i nivå med övriga godkända vacciner.

Antalet covidfall fortsätter att öka i Sverige. Totalt under pandemin har landet nu 680 000 fall. Antalet tester ökar, och antalet som testar positivt har ökat något från tio procent till elva procent denna vecka.

Men det skiljer stort mellan regionerna. I vissa regioner testar nära 20 procent positivt, medan någon region ligger under 5 procent.

Incidensen av covid-19 ökar i de flesta åldersgrupper. Den är dock mycket svag i gruppen 70–79 år, och den ökar inte alls bland personer 80+.

– Vi tror att vaccinationerna har en god effekt i antal fall bland de äldre åldersgrupperna, sa Sara Byfors.