Det började med att Västra Götalandsregionen fattade ett inriktningsbeslut i början av februari. Enligt detta ska regionen helt enkelt sluta betala företag som Kry eller Doktor.se med början nästa år. Nu utreds det juridiska i frågan, om det alls är möjligt att stoppa ersättningen med hänsyn till exempelvis patientlagstiftningen.

Två veckor efter Västra Götalandsregionens beslut, fattade Region Gotland ett liknande beslut där möjligheten att sluta betala nätläkarna också ska utredas. Även andra regioner, såsom Halland, vill utreda saken.

Nu sällar sig Norrbotten till skaran. Både den styrande majoriteten (Sjukvårdspartiet, Moderaterna och Centerpartiet) och oppositionen vill utreda om det går att sluta betala.

– Det är en kostnad som vi tycker är onödig med tanke på att vi, inom ramen för vår egen verksamhet, kan klara den typen av ärenden, säger Sjukvårdspartiets ordförande Kenneth Backgård till Sveriges Radio P4 Norrbotten.

I Norrbotten, liksom i andra regioner, har invånarnas besök till privata nätläkare ökat, trots att regionen har en egen digital verksamhet. I fjol betalade Region Norrbotten 10,7 miljoner kronor för omkring 25 000 besök.

I sammanhanget är det dock relativt lite. Norrbotten hade lägst utgifter i landet sett till antalet invånare. Stockholm betalade mest; nära fyra gånger så mycket per capita.

I Norrbotten landar kostnaderna för invånarnas besök till de privata nätläkarbolagen på de vårdcentraler där patienterna normalt är listade. Kenneth Backgård berättar att vårdcentralerna tycker att utgifterna känts överrumplande.

– För regionens del är det ungefär en dubbel kostnad mot att ha en egen verksamhet, säger han till radion.

 

Läs även:

Västra Götaland vill sluta betala för privata nätläkare

Gotland utreder ersättningsstopp för privata nätläkare

Snabb ökning av regionernas kostnader för nätläkare

SKR: Vi tittar på nya modeller för ersättningen till nätläkare