Den 16 mars rekommenderade Folkhälsomyndigheten en paus för användningen av Astra Zenecas vaccin mot covid-19.

Bakgrunden var rapporter om misstänkta biverkningar kopplade till vaccinet. Det handlar om sällsynta men allvarliga koagulationsrubbningar i form av blodproppar i kombination med blödning.

Två dagar senare gav den europeiska läkemdelsmyndigheten EMA grönt ljus för vaccinet. Enligt EMA överväger nyttan med vaccinet riskerna, även om det inte helt går att utesluta ett samband med sällsynta fall av koagulationsrubbning.

I samband med EMA:s besked uppgav Folkhälsomyndigheten att vaccinationerna fortsatt skulle pausas till dess att myndigheten gått igenom EMA:s ställningstagande.

– Vi såg då att det fanns ett visst behov av att gå igenom rapporterna ordentligt, och dels ha en dialog runt den rapporten med olika grupper i Sverige, profession och Läkemedelsverket för att se om vi möjligen kunde hitta en modell för att använda Astras vaccin så säkert som möjligt, säger statsepidemiolog Anders Tegnell vid dagens myndighetsgemensamma pressträff.

Han fortsätter:

– Vi är nästan där, så vi räknar med att presentera en rapport om detta, och ett förslag om hur vi ska fortsätta nu om två dagar.

Enligt Anders Tegnell handlar det om att undersöka om det med hyfsad träffsäkerhet går att peka på grupper som kan ha en ökad risk utifrån den kunskap som finns i dag. Det är dock inte helt enkelt, eftersom det rör sig om väldigt få rapporterade fall, enligt Anders Tegnell.

– Nu försöker vi framför allt se vilka grupper som är drabbade och vilka grupper som är väldigt lite drabbade för att kunna hitta vilka grupper vi kan vaccinera.

Hittills har knappt 1,4 miljoner vaccindoser getts i Sverige. 971 000 personer har fått minst en dos, och drygt 410 000 har fått en andra, enligt inrapporterade data.

Vad gäller smittspridningen är läget fortsatt bekymmersamt. Enligt Anders Tegnell har antalet nya fall ökat med omkring 18 procent de senaste två veckorna.

– Den tidigare ganska försiktiga uppgången har brutits och vi har fått en ganska snabb uppgång under de två senaste veckorna, säger han.

I dagsläget vårdas 1 697 patienter med covid-19 på sjukhus, enligt Socialstyrelsens senaste siffror. Det är ungefär 70 fler än för en vecka sedan.

Av dessa vårdas 277 inom intensivvården. Det innebär att mer än hälften av patienterna på landets intensivvårdsavdelningar är covidpatienter.

Det syns dock en fortsatt nedgång av antalet personer som avlider med covid-19 per vecka. Enligt Folkhälsomyndigheten hänger nedgången sannolikt ihop med att fler har vaccinerats.

Totalt har nu 13 315 personer rapporterats som avlidna med bekräftad covid-19 i Sverige.

Läs också:

EMA: Astra Zenecas vaccin får grönt ljus

Folkhälsomyndigheten stoppar användning av Astra Zenecas vaccin