Liggande sparförslag innebär 39 färre vårdplatser – 19 ska tas bort vid Länssjukhuset i Sundsvall och tio vardera från Örnsköldsviks sjukhus och Sollefteå sjukhus.

Nyligen fick Kurt Pettersson, biträdande regiondirektör och hälso- och sjukvårdsdirektör, ta del av de riskanalyser som har gjorts kring de nya besparingsförslagen i Region Västernorrland. På ett område blinkade riskanalysen rött: närsjukvårdsområde söder, där Sundsvalls sjukhus ingår. Riskerna för patientsäkerheten bedöms vara för stora. Regionen uppger att förslaget gällande närsjukvårdsområde söder därför måste ses över.

Men eftersom alla besparingsåtgärder hänger ihop, har politikerna valt att skjuta fram hela sparpaketet till sommaren.

– Vi ser förslagen kring kostnadsreduceringar som ett sammanhållet paket, där de olika delarna hänger ihop. Det går alltså inte att fatta beslut kring enskilda delar. Eftersom vissa av förslagen nu ska utredas ytterligare har vi beslutat att skjuta på den tidigare tidsplanen ett par månader, säger Lena Asplund (M), ordförande i hälso-och sjukvårdsnämnden, i ett pressmeddelande.

Som Läkartidningen tidigare skrivit har förslagen lett till mycket kritik, inte minst från läkarhåll. Planerna har kritiserats av de två läkarföreningarna i regionen samt av narkosläkare vid Sollefteå sjukhus. 62 läkare i länet har även skrivit ett brev till regionledningen där de varnar för konsekvenserna.

Specialistläkaren Joakim Eriksson har startat en namninsamling för att stoppa neddragningen av antal vårdplatser på sjukhuset i Sundsvall. »Regionen vill spara pengar genom att stänga vårdplatser på Sundsvalls sjukhus. Vårt enkla budskap är: Det går inte att stänga en enda vårdplats! Redan i dag hör överbeläggningar till vardagen. Redan i dag ligger patienter i nästan varenda avdelningskorridor. Redan i dag drabbas patienter av vårdskador till följd av detta», skriver han. På måndagen hade drygt 2 500 personer skrivit under namninsamlingen.

Region Västernorrland har gått med underskott många år och regionfullmäktige har krävt att budgeten ska vara i balans till 2022. För att klara det måste kostnaderna reduceras med nära 500 miljoner kronor. I höstas anlitade regionledningen två externa konsulter för att få hjälp med det.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska ta upp de aktuella besparingsförslagen – som väntas minska regionens kostnader med cirka 75  miljoner kronor – på sitt möte den 25 maj. Regionstyrelsen tar upp frågan den 10 juni och regionfullmäktige väntas fatta det slutliga beslutet den 23–24 juni. Förändringarna är tänkta att gradvis börja genomföras under hösten.