Sedan augusti 2020 ska även pojkar erbjudas vaccination mot HPV (humant papillomvirus) inom ramen för det allmänna vaccinationsprogrammet. Nu pekar alltså statistik från det nationella vaccinationsregistret på att införandet rullat på, trots pandemin.

I slutet av 2020 var 78 procent av pojkarna och 84 procent av flickorna födda 2009 vaccinerade med en dos av HPV-vaccin.

Generellt sett har barnvaccinationsprogrammet fungerat bra under pandemin, enligt Folkhälsomyndigheten.

–Att skolorna har varit öppna har bidragit till att kunna bibehålla en hög vaccinationstäckning, säger Tiia Lepp, utredare på Folkhälsomyndigheten i ett uttalande på myndighetens webbplats.