Totalt dog 46 277 personer under det sista halvåret i fjol. Det var en ökning med 5 procent, i jämförelse med samma period året innan. Covid-19 var med drygt 3 500 dödsfall den tredje vanligaste dödsorsaken efter hjärt- och kärlsjukdomar (12 800) och cancer (11 500).

– Den ökade smittspridningen under slutet av året ledde till att covid-19 var den näst vanligaste dödsorsaken under december månad, säger Mona Heurgren, avdelningschef på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Nästan 94 procent av de som avled i covid-19 under det sista halvåret var över 70 år. Det kan jämföras med över 89 procent under det första halvåret.

Enligt den preliminära statistiken avled 9 143 personer till följd av covid-19 under hela 2020. Totalt inrapporterades 97 893 dödsfall.

Statistiken över dödsorsaker finns på Socialstyrelsens webbplats.