– Vi har en fortsatt hög smittspridning och hög beläggning på intensivvården, säger Tomas Riman, divisionschef för division kirurgi, till Läkartidningen.

Totalt vårdas omkring 70 patienter för covid-19 på regionens sjukhus. På tisdagen var 15 av 16 intensivvårdsplatser upptagna. Regionen håller dock på att bygga ut antalet platser i Falun till påskhelgen.

På grund av den alltmer ansträngda situationen har regionen gått upp i förstärkningsläge, den andra av tre beredskapsnivåer. Regionen har också skickat en begäran till Sveriges Kommuner och regioner (SKR) om att få aktivera krislägesavtalet. På tisdagseftermiddagen beslutade SKR och Sobona att ge grönt ljus för avtalet.

– I och med att det är en påskhelg som närmar sig behöver vi ha den möjligheten om det blir en än högre belastning, säger Tomas Riman.

Begäran gäller sjuksköterskor och undersköterskor vid IVA i Falun och i Mora. Den covidrelaterade intensivvården är centraliserad till Falu lasarett, medan övriga intensivvårdspatienter och covidpatienter som betraktas som icke smittsamma vårdas i Mora.

I nuläget är inte läkare aktuella för krislägesavtalet.

– Det är en situation man får följa hela tiden. Men just nu ser vi ju att flaskhalsen finns bland sjuksköterskor och undersköterskor, säger Tomas Riman.

För läkarbemanningen har man andra lösningar.

– Det finns en beredskap med särskilda verksamhetsbeslut som gäller ersättningarna. Det finns avtal för det om vi behöver aktivera fler jourlinjer.

Läkarförbundet och Vårdförbundet har varit kritiska till att krislägesavtalet har aktiverats i vissa regioner utan att användas. Det fick SKR att ändra reglerna i februari. Numer krävs att regionerna har en plan för när man ska börja anvisa personal.

– Vi har en dialog med SKR där vi specificerat hur vi tänker, säger Tomas Riman.

 

Läs även:

Region Jönköping börjar avveckla krislägesavtal

Efter kritik – nya regler för att få aktivera krislägesavtalet

Kluvet om krislägesavtal i Skåne

KRISLÄGESAVTALET

I mars förra året kom Läkarförbundet överens med Sveriges Kommuner och regioner (SKR) och Sobona om ett krislägesavtal. Avtalet kan aktiveras av arbetsgivarorganisationerna och reglerar medarbetarnas anställningsvillkor och ersättningar vid en krissituation:

  • Det ordinarie arbetstidsmåttet är 48 timmar per vecka under en beräkningsperiod om maximalt 4 veckor.
  • En särskild nödfallsövertid kan tas ut utöver den ordinarie arbetstiden.
  • Månadslön eller timlön utges. Därutöver utges en krisersättning på 120 procent av lönen per timme. Detta innebär sammantaget en ersättning på 220 procent av lönen per timme.
  • Krisersättningen förhöjs till 150 procent av lönen per timme vid uttag av särskild nödfallsövertid.
  • Anpassade regler för dygns- och veckovila.
  • Krislägesavtalet kan aktiveras för arbetsgivarens hela verksamhet eller för viss del av verksamhet.

Källa: Sveriges Kommuner och regioner