Den 15 februari gick Danderyrds sjukhus ner i stabsläge efter knappt tre månader i förstärkningsläge med anledning av covid-19. Men den 15 mars klockan 11 gick sjukhuset återigen upp i förstärkningsläge. Det betyder att den planerade vården dras ned. Sjukhuset meddelar i ett pressmeddelande att man vidtar åtgärder för att säkra tillgången till vårdplatser, bemanning, material och skyddsutrustning.

– Vi kraftsamlar återigen och höjer vår beredskap ytterligare för att snabbt kunna prioritera åtgärder och fatta beslut, säger Yvonne Haglund Åkerlind, vd på Danderyds sjukhus i pressmeddelandet.

Johan Styrud, överläkare på Danderyds sjukhus och ordförande i Stockholms läkarförening, säger till Svenska Dagbladet att antal patienter ökat kraftigt på kort tid.

– Det eskalerade i mitten på förra veckan och har blivit mer och mer patienter. Nu har vi nått upp till en ny nivå som liksom går åt fel håll och då väljer ledningen att göra på det här sättet.

På måndagsmorgonen vårdades totalt 62 patienter med covid-19 på sjukhuset, enligt SvD.

– Det har hållit på länge nu. Folk blir tröttare och tröttare och man måste få tid för återhämtning. Å andra sidan har vi ett akutyrke så att man är beredd. Men det har hållit på så pass länge och det blir inget ljus i tunneln. Det fortsätter, fortsätter och fortsätter, säger Johan Styrud till tidningen.

Tre beredskapsnivåer

  • Stabsläge innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen.
  • Förstärkningsläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av vissa funktioner.
  • Katastrofläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner.