»I nuläget har utredningen inte identifierat några särskilda riskfaktorer, som ålder, kön eller tidigare koagulationsrubbning, för dessa mycket sällsynta händelser«, uppger EMA i ett uttalande på sin webbplats.

Samtidigt fortsätter utredningen. Myndigheten utesluter inte att det kan finnas ett orsakssamband, även om ett sådant ännu inte kunnat påvisas.

För några veckor sedan slog EMA fast att vaccinet är säkert och effektivt och att nyttan överstiger riskerna.