Tidigare i veckan pausade Folkhälsomyndigheten användningen av Astra Zenecas vaccin mot covid-19, i väntan på att den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC skulle bli klar med sin utredning av de misstänkta allvarliga biverkningar som rapporterats.

Nu drar alltså säkerhetskommittén slutsatsen att vaccinet kan fortsätta användas.

– Det här är ett säkert och effektivt vaccin, sa EMA:s chef Emer Cooke under en pressträff på torsdagen.

Det går dock inte att helt utesluta ett samband med mycket sällsynta fall av blodproppar med koppling till låga nivåer av blodplättar, med eller utan blödning, inklusive ovanliga blodproppar i kärl som kommer från hjärnan, enligt PRAC. Säkerhetskommittén har granskat 25 sådana fall av allvarlig koagulationsrubbning. Samtidigt har 17 miljoner doser av Astra Zenecas vaccin hittills givits i Europa.

Säkerhetskommitténs råd är därför att öka medvetenheten om den eventuella risk som finns, bland annat genom att upplysa om den i produktinformationen. Myndigheten kommer också fortsätta att studera eventuella kopplingar mellan vaccinet och den här typen av allvarlig koagulationsrubbning.

Efter beskedet höll Läkemedelsverket en pressträff, där även statsepidemiolog Anders Tegnell deltog. Enligt Anders Tegnell måste man nu titta på om man ska utesluta vissa grupper när det gäller vaccinet.

– Vi hoppas att vi kan få en klarare bild fram till nästa vecka hur man ska hantera den här situationen, sa han.

Tidigare har inga nationella fall rapporterats, men Läkemedelsverket har nu fått in en rapport om ett dödsfall i Lund, där en person avlidit efter att ha fått Astra Zenecas vaccin. Personen avled en dryg vecka efter vaccineringen. Det är det första fallet i Sverige.

– Det är det första fastställda fallet av den här kombinerade bilden av allvarlig koagulationsrubbning, sa Veronica Arthurson, enhetschef för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket.

Dessutom utreder myndigheten ytterligare ett misstänkt fall.

Världshälsoorganisationen WHO har tidigare kommit fram till att vaccinets fördelar överstiger riskerna, och därför uppmanat världens länder att fortsätta med vaccineringen.