På sistone har det kommit rapporter om att ivermektin använts för att förebygga och behandla covid-19. Enligt EMA saknas det dock i dag tillräckligt vetenskapligt stöd för att använda ivermektin mot covid-19 utanför ramen för kliniska prövningar.

Inom EU är ivermektin i tablettform godkänt för behandling av vissa parasitinfektioner, och som hudpreparat för behandling av hudåkommor som rosacea. Däremot är ivermektin inte godkänt för användning mot covid-19.

Enligt EMA behövs det fler väldesignade, randomiserade studier för att kunna dra säkra slutsatser om huruvida de här preparaten är effektiva och säkra när det handlar om att förebygga och behandla covid-19.