EMA:s vetenskapliga kommitté för humanläkemedel, CHMP, har nu avslutat sin granskning av de monoklonala antikropparna bamlanivimab och etesevimab som behandling vid covid-19.

Enligt CHMP kan läkemedlen användas tillsammans för att behandla bekräftad covid-19 från 12 års ålder hos patienter utan syrgasbehov och med hög risk för allvarlig sjukdom. CHMP drar också slutsatsen att enbart bamlanivimab kan betraktas som ett behandlingsalternativ.

I ett pressmeddelande skriver EMA att studieresultat tyder på att kombinationsbehandlingen minskade virusmängden i näsan och halsen, och på att såväl kombinationsbehandling samt behandling med enbart bamlanivimab ledde till färre covid-19-relaterade medicinska besök.

Därmed ger CHMP klartecken för nationella beslut om att använda bamlanivimab, även innan ett formellt godkännande har utfärdats. Det slutgiltiga godkännandet ges av EU-kommissionen.

I mitten av februari beviljade Läkemedelsverket beredskapslicens för bamlanivimab för behandling hos vuxna och barn över 12 år med mild till måttlig covid-19, med hög risk för allvarlig sjukdom. Den monoklonala antikroppen är riktad mot spike-proteinet i sars-cov-2 och ges som en infusion.

Nyligen fick en första patient i Sverige behandling och under den här veckan väntas den första större leveransen av läkemedlet anlända.

En beredskapslicens kan beviljas för läkemedel som inte ännu är godkända att säljas i Sverige, när behovet anses vara stort.