Det är ryska Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology som utvecklat Sputnik V, ett vektorvaccin som består av två modifierade adenovirus.

Nu påbörjar alltså EMA:s vetenskapliga kommitté för humanläkemedel, CHMP, en granskning av vaccinet. Även den här gången handlar det om en så kallad »rolling review«, en process som används för att påskynda bedömningen av ett läkemedel i en kritisk situation.

Det innebär att CHMP går igenom forskningsdata allt eftersom de trillar ut från pågående studier, innan företaget har tillräckliga data för att kunna lämna in en formell ansökan om godkännande.

EMA understryker att det är för tidigt att dra slutsatser om vaccinets effekt och säkerhet. Hittills har tre vacciner godkänts i EU.