EMA:s vetenskapliga kommitté ger Janssens vaccin grönt ljus för att användas i EU för personer över 18 år. Det är det fjärde covid-vaccinet som rekommenderats i EU. Men för att börja använda vaccinet krävs att EU-kommissionen formellt godkänner det. Något som väntas ske inom kort.

Vaccinet från Janssen har genomgått en granskning sedan första december. Företaget lämnade in en formell ansökan om godkännande den 16 februari. Kliniska studier har uppvisat cirka 67 procents skyddseffekt mot att insjukna i covid-19.

»Med hjälp av det senaste positiva utlåtandet får myndigheter runt om i EU ett annat alternativ för att bekämpa pandemin och skydda medborgarnas liv och hälsa«, säger EMA-chefen Emer Cooke i ett pressmeddelande.

Vaccinet har genomgått kliniska studier med cirka 44 000 studiedeltagare, enligt Läkemedelsverket. Hälften fick vaccinet, hälften placebo.  Biverkningarna som setts har varit övergående och har koppling till aktivering av immunförsvaret eller själva injektionen, exempelvis smärta vid stickstället, feber, huvudvärk och trötthet.

Det handlar om ett villkorat godkännande från EMA, vilket innebär att vissa krav måste uppfyllas, till exempel specificerade uppföljningsstudier efter att vaccinerna har börjat användas.

Myndigheterna kommer också att genomföra ytterligare studier för att övervaka effekterna, enligt Läkemedelsverket. Vaccinet skiljer sig från de andra eftersom det räcker med en dos, jämfört med de andra tre som behöver ges i två doser för att uppnå en bra effekt.

– Det här är det första vaccinet som ska ges i en dos, vilket kommer att underlätta vaccinationen. När detta vaccin börjar levereras får vi ännu bättre förutsättningar att genomföra vaccinationen enligt tidplan, säger Charlotta Bergquist, vaccinsamordnare vid Läkemedelsverket, i ett pressmeddelande.