Sjukvården i Region Västernorrland har under många år gått med underskott. För att komma tillrätta med problemen lägger regionen nu fram ett underlag till sparförslag.

Sammanlagt innebär förslagen att 39 vårdplatser försvinner – 19 från Sundsvalls sjukhus och 10 vardera från Örnsköldsviks sjukhus och Sollefteå sjukhus.

– Vårdplatserna ska vara dimensionerade så rationellt som möjligt genom att fördela trycket jämnt över hela regionen. Det ska vara rätt vård, på rätt plats i rätt tid, säger Kurt Pettersson, hälso- och sjukvårdsdirektör, i ett pressmeddelande.

Förslaget innehåller en rad punkter. Bland annat föreslås att delar av akutuppdraget vid Sundsvalls sjukhus överförs till Örnsköldsvik. Det ska också tas fram förslag om en sammanslagen avdelning för lungmedicin och onkologi vid Sundsvalls sjukhus. Dessutom föreslås att ett nav för kolorektal kirurgi etableras i Sundsvall.

Läkartidningen har tidigare berättat om planerna på att ta bort ventilatorplatserna från intensivvårdsavdelningen vid Sollefteå sjukhus.

Förslaget, som kritiserats av narkosläkare, finns kvar i underlaget som regionen nu lägger fram.

Samtidigt föreslås att 100 operationstimmar inom kvinnosjukvård flyttas till Sollefteå sjukhus, samt att det blir en utökning av bukväggskirurgi med cirka 250 operationer per år vid sjukhuset.

Enligt Region Västernorrland ska förslagen inte innebära någon förändring när det gäller vårdutbudet i regionen. Tanken är att förändrade arbetssätt och förändrade vårdavdelningar ska leda till att antalet vårdplatser reduceras, och att det blir lägre kostnader för hyrpersonal.

Regionen skriver att processen med risk- och arbetsmiljöanalyser påbörjats och att det som nu presenterats inte ska betraktats som ett slutgiltigt förslag. Först i slutet av mars ska hälso- och sjukvårdsdirektören lämna ett färdigt förslag till regionpolitikerna.

Läs mer:

Narkosläkare i Sollefteå upprörs av nytt konsultförslag