– Att så få personer smittas efter att de fått sin andra vaccindos tyder på att vaccinerna som används mot covid-19 i Sverige fungerar bra. Även en dos ger skydd, men inte lika effektivt, säger statsepidemiolog Anders Tegnell i ett pressmeddelande.

För att få mer kunskap om vaccinationernas effektivitet i befolkningen följer Folkhälsomyndigheten regelbundet genombrottsinfektioner i Sverige, det vill säga fall där personer testats positivt för covid-19 efter att de vaccinerat sig.

Enligt den första sammanställningen som gjorts har 200 personer konstaterats smittats med covid-19 mer än två veckor efter den andra dosen. Detta motsvarar 0,07 procent av det totala antalet covid-19 fall sedan årsskiftet, och 0,06 procent av alla som vaccinerats med två doser.

– Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd, och genombrottsinfektioner sker för alla typer av vaccin. När det gäller vaccination mot covid-19 visar de första analyserna att antalet genombrottsinfektioner i Sverige ligger i nivå med vad som är förväntat, säger Anders Tegnell i pressmeddelandet.

Enligt Folkhälsomyndigheten är det okänt hur många av de som smittats som har haft symtom, behövt sjukvård eller varför de har provtagits för covid-19. Det kan antingen ha skett på grund av symtom eller i samband med screening och smittspårning kring bekräftade fall uppger myndigheten. Men då vaccinerna mot covid-19 ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom förväntas inte de som smittas bli svårt sjuka.

Totalt har över en miljon svenskar nu vaccinerats med en dos och cirka 430 000 har fått två doser. Omkring 6 000 har konstaterats ha covid-19 efter att ha fått den första dosen, varav nästan 4 000 smittats strax efter vaccinationen innan kroppen hunnit bygga upp ett skydd.

Eftersom det går att bli smittad trots vaccination och fortfarande råder osäkerhet om vaccinerade personer kan sprida smittan vidare är det viktigt att alla fortsätter följa rekommendationerna, enligt Folkhälsomyndigheterna.

Folkhälsomyndigheten följer genombrottsinfektionerna genom en sambearbetning av data från det nationella vaccinationsregistret och databasen över anmälda fall, SmiNet. Det går även att se om vissa virusvarianter oftare är förknippade med genombrottsinfektioner än andra.