Efter rapporter om ytterst sällsynta men allvarliga misstänkta biverkningar av Astra Zenecas vaccin mot covid-19, pausade Folkhälsomyndigheten användningen av vaccinet i mitten av mars. De misstänkta biverkningarna handlade om koagulationsrubbningar i form av blodproppar i kombination med blödning.

Ett par dagar senare, den 18 mars, meddelade den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetskommitté att vaccinet fick grönt ljus. Vaccinets fördelar övervägde med råge nackdelarna, menade kommittén. Men den svenska Folkhälsomyndigheten fortsatte att utreda frågan av säkerhetsskäl.

Nu ger Folkhälsomyndigheten återigen klartecken för vaccinet, men bara för personer som är 65 år och äldre.

– Vi har landat i att Astra Zenecas vaccin är ett väldigt effektivt vaccin. Och det finns ett stort behov av skydd bland de äldre, inte minst nu när vi ser en ökande smittspridning, sa statsepidemiolog Anders Tegnell vid den myndighetsgemensamma presskonferensen på torsdagen.

Han fortsatte:

– I den här gruppen har man inte sett de sällsynta, allvarliga biverkningarna som gjorde att vi pausade vaccinet för någon vecka sedan. Däremot finns ett antal sådana fall bland personer under 65 år. Därför fortsätter pausen i den gruppen till vi fått mer information om hur riskerna ser ut och om det går att ta in ytterligare personer på ett säkert sätt.

Information om rekommendationen publicerades under torsdagen. Folkhälsomyndigheten trycker på att de äldre ska prioriteras.

– Det finns en stor risk att vi återigen kan se höga dödstal om vi inte snabbt når och skyddar den här gruppen i befolkningen. Det gäller inte bara Astra Zenecas vaccin. Vår rekommendation är att alla vaccindoser som är tillgängliga ska prioriteras till de äldre, sa Anders Tegnell.

EMA:s säkerhetskommittés preliminära utredning visade som sagt inget fastslaget orsakssamband, men saken fortsätter att utredas. Bland annat ska ytterligare rapporter om misstänkta biverkningar utvärderas. EMA ska också anordna expertmöte med medverkande från flera EU-länder.

– Det handlar framförallt om att försöka förstå om det finns en mekanistisk förklaring till att det skulle kunna vara orsakat av vaccinet och identifiera om det finns specifika grupper man skulle kunna utesluta och därmed minska risken, sa Ulla Wändel Liminga, vetenskaplig ledare för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket.

EMA:s kommitté samlas för att diskutera veckan efter påsk. I samband med det kommer en ny uppdaterad slutsats av situationen.

På dagens presskonferens presenterades också nya pandemisiffror. Smittspridningen ökar, samtidigt som antalet avlidna i covid-19 i Sverige fortsätter nedåt, men den nedgången ser nu ut att plana ut.

– Det beror förmodligen på att det gick ganska snabbt att skydda de allra sköraste. Nu har vi en betydligt större grupp för att få ytterligare effekt, och den har vi inte riktigt nått än, sa Anders Tegnell.

Alla regioner är inne i fas 2 i vaccinationerna, men en del finns kvar av fas 1 på vissa håll. Över en miljon människor har fått en första dos, och landet närmar sig en halv miljon människor som fått två doser.

Bland särskilda boenden har 93 procent fått åtminstone en dos, och 87 procent har fått två. Bland personer med hemtjänst har 75 procent fått en dos, och 47 procent har fått två.

Tidigare på torsdagen presenterades också att den nationella rekommendationen för fjärr- och distansundervisning inte förlängs. Mycket tyder på att ungas psykiska hälsa påverkas negativt under pandemin. Undervisning i skola är bättre för både kunskapsinhämtning och hälsa, menar Folkhälsomyndigheten.

– Vi har haft långa diskussioner om detta tillsammans med Skolverket och olika företrädare för skolorna. Det är helt klart att många av de unga har påverkats väldigt negativt under den här perioden när man inte har kunnat vara i skolan och få undervisning, sa Anders Tegnell.

Han poängterade också att det är jätteviktigt att skolorna försätter att arbeta för att minska riskerna. Och han påpekade att det inte heller är sagt att distansundervisning inte kan användas längre, men att det kräver bra förutsättningar och lokal dialog.

 

Läs även:

EMA: Astra Zenecas vaccin får grönt ljus

Folkhälsomyndigheten stoppar användning av Astra Zenecas vaccin

Johan Styrud skeptisk till att öppna gymnasieskolan