Folkhälsomyndigheten har presenterat några nya scenarion för smittspridningen och sjukvården nu under våren. Det scenario som utgår från att befolkningen minskar den fysiska kontakten med andra människor, brydde statsepidemiolog Anders Tegnell sig knappt om att ta upp på tisdagens myndighetsgemensamma pressträff; den är inte så sannolik.

I de övriga visas en överhängande risk för en tredje våg. Men trycket på vården kan minska ordentligt om befolkningen vaccineras som tänkt.

– Om den brittiska varianten (av viruset) får övertag finns en stor risk för en tredje våg om vi håller samma kontaktnivå som i dag. Ett vaccin får stor betydelse för vården, i synnerhet på vanliga vårdavdelningar. Och även om effekten är mindre på IVA har det betydelse även där, sa Anders Tegnell på presskonferensen.

I det tredje scenariot ökar befolkningen sin fysiska kontakt med andra människor. Då skulle vågen bli högre, och mycket högre med en muterad variant av viruset.

I vilket fall kan man räkna med en pressad vård.

– Att vi skulle hamna i ett scenario där vi inte har någon uppgång alls i vården verkar ju i princip uteslutet, sa Anders Tegnell.

Parallellt med att covidfallen ökar, ökar också antalet inlagda patienter.

– Det vi kan konstatera är ett trendbrott. Det har varit en tydlig nedgång, ett avstannande på en platå, och nu har vi en uppgång inom sjukvården, sa Taha Alexandersson, ställföreträdande krisberedskapschef på Socialstyrelsen.

Nio regioner befinner sig i nuläget i förstärkningsläge, vilket är en mer än förra veckan. Åtta regioner är i stabsläge, och fyra befinner sig i normalläge. Nära 80 procent av regionerna uppger att de förväntar sig en sämre situation de kommande två veckorna.

Det finns god kapacitet att provta. Därför vill Folkhälsomyndigheten bredda provtagningen vid smittspårning på arbetsplatser. Alla vuxna som haft nära kontakt med en person som insjuknat, ska provtas oavsett om de uppvisar symtom. Myndigheten rekommenderar också provtagning på arbetsplatser om hemarbete inte är möjligt.

Därtill har Folkhälsomyndigheten lagt ett förslag om begränsningar i antalet besökare på handelsplatser, såsom butiker och varuhus. Det skulle innebära att max 500 personer får vistas samtidigt i lokalerna. Det ska minska trängseln på enskilda platser i lokalerna och i anslutning till handelsplatserna. Förslaget är på remiss och föreslås träda i kraft 6 mars.

Vissa länder har omprövat inställningen till Astra Zenecas vaccin och ger det nu även till personer som är 65 år och äldre. Vaccinet har tidigare i stor utsträckning rekommenderats att inte ges till den gruppen, eftersom dataunderlaget har varit svagt. Men nu har exempelvis en skotsk studie visat att det är effektivt även för de som är 65+.

Sverige kan komma att göra samma sak.

– Vi håller på att titta på det, inte minst efter den skotska studien som kom alldeles nyligen. Just nu har vi inte jättemycket av Astra Zenecas vaccin i pipeline. Men det verkar snart komma mycket mer, så då ska vi titta på möjligheterna att använda det så effektivt som möjligt, sa Anders Tegnell.

Folkhälsomyndighetens beskrivning av scenariona finns på myndighetens webbplats.