Nu när pandemiåret 2020 kan summeras syns kraftiga ökningar i flera regioners digitala primärvård. Västra Götalandsregionen har mer än fördubblat sina siffror, från 22 000 besök 2019 till 44 400 förra året.

Region Jönköpings län, som var först ut i landet med digital vård 2015, sexdubblade de digitala besöken under samma period till över 27 000 förra året. Och Region Dalarna har gått från knappt 2 500 till 8 900 besök.

Trycket på regionens egen digitala vård har i princip följt pandemins utveckling med toppar då smittspridningen varit som störst, menar Matts Lindgren som är verksamhetschef för »Min vård« i Dalarna.

– Från och med mars gick det jättefort, då behövde vi bemanna mer. Och hade vi personal som kände sig lite snuvig kunde de ju jobba hemifrån, framför allt läkare. Det blev en ganska snabb förändring; på två månader hade vi ökat rejält.

Invånarna har dock inte bara gjort besök till läkare eller sjuksköterska via appen. I synnerhet i början av pandemin var många inne och letade efter information. Och under en relativt kort period förra våren gjordes över 54 000 tidsbokningar för provtagning.

– Vi hade oerhört mycket klick i appen ett tag, jag tror det var över 400 000 på kort tid, berättar Matts Lindgren.

Hans kollega Ulf Österstad i Region Jönköpings län, verksamhetschef för »Bra liv nära«, tycker det är bättre att titta på alla interaktioner som görs med patienten via regionens app – inte bara videobesök. Det kan till exempel handla om tidsbokning för provtagning och vaccination. Räknar man på det sättet har siffrorna ökat nära 16 gånger i Jönköpings län.

– Vi har ont om sjuksköterskor, och att de ska sitta och prata i telefonen är ett hemskt slöseri. Att kunna ordna tjänster så att medborgarna själva kunnat boka sina tester har varit en jättestor grej, säger Ulf Österstad.

Oavsett hur man räknar har bland andra Dalarna och Jönköpings län flerfaldigat sina siffror. Men det är tveksamt om de knappat in något på de privata digitala vårdgivarna såsom Kry och Doktor.se.

– Det tror jag inte. Sedan har jag ju förhoppning att man ska välja oss i större utsträckning. Men de privata aktörerna spelar i en egen division i fråga om marknadsföring, säger Matts Lindgren och fortsätter:

– Däremot kan vi konkurrera mer på kvalitet – det är våra distriktsläkare och ST-läkare som bemannar Min vård. Alla har en hemmabas på en vårdcentral i regionen. Man vet precis vart man ska skicka remissen, precis vilka rutiner vi har. Där har vi vår styrka.

2019 gjordes totalt 1,1 miljoner besök till de privata nätläkarbolagen. Antalet besök fördubblades under 2020 enligt siffror från regionerna i Sörmland, Jönköpings län och Stockholm, varifrån företagen till största del utgått ifrån. Enbart Kry hade över 890 000 besök under fjolåret. Totalt steg regionernas nota för digitala vårdbesök till 920 miljoner kronor under 2020.

Hittills har de regiondrivna alternativen alltså inte bromsat kostnaderna för privata nätläkare. Men både Matts Lindgren och Ulf Österstad tror det finns en vinst i att de har etablerat sig tydligare under pandemin. Nu har till exempel 20 procent av befolkningen i Jönköpings län, omkring 75 000 personer, laddat ner appen Bra liv nära. I november hade tjänsten 40 000 unika besökare.

– Vi startade det här långt före de andra och vår enda målsättning var att vi skulle kunna betjäna allmänheten. Det viktigaste mätvärdet är hur mycket vi kan hjälpa våra invånare, säger Ulf Österstad.

 

Läs även:

Snabb ökning av regionernas kostnader för nätläkare

Mer positiv inställning till digital konsultation

46 procent hade en ganska eller mycket positiv inställning till vård, konsultation och behandling i Hälso- och sjukvårdsbarometern 2020. Exakt samma fråga ställdes inte 2019. Men på frågan om förtroendet för digitala vårdbesök, uppgav då endast 21 procent att de hade mycket eller ganska stort förtroende.

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som riktar sig till alla individer 18 år och äldre, som är folkbokförda i respektive region. Nästan 51 000 personer svarade 2020.