Eftersom tillgången på vaccin är begränsad har Folkhälsomyndigheten nu fattat beslut om att skärpa prioriteringsordningen. Förändringarna träder i kraft i dag fredag den 19 mars.

Inom prioriteringsfas ett och två finns både riskgrupper och personal som arbetar i deras närhet. I många regioner har vaccination skett parallellt i de här grupperna. Nu skärps rekommendationen. Enligt Folkhälsomyndigheten bör de som står längst fram i kön i varje fas ha erbjudits vaccin innan nästa grupp påbörjas.

– I praktiken innebär detta exempelvis att äldre och andra med förhöjd risk för sjukdom och död ska erbjudas vaccin före vård- och omsorgspersonal, säger Johan Carlson, generaldirektör, i ett uttalande på myndighetens webbplats.

För de som vaccineras i fas 2 förlängs också intervallet mellan dos ett och två upp till max sex veckor. Enligt Folkhälsomyndigheten bör så många som möjligt erbjudas en första dos innan vaccinering med dos två påbörjas. Myndigheten bedömer att en dos ger tillräckligt skydd för att fördelarna med att ge fler en första dos ska överväga.