Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och Läkemedelsverket utreder just nu rapporter om misstänkta biverkningar om blodpropp och blödning hos individer som vaccinerats med Astra Zenecas vaccin mot covid-19. I utredningen granskas de rapporter om misstänkta biverkningar som kommit in de senaste dagarna för att avgöra om de har med vaccinet att göra.

I nuläget finns det inget fastställt orsakssamband.

Förra veckan gjorde Läkemedelsverket bedömningen att det inte fanns tillräckligt stöd för att avbryta vaccineringen. Men nu meddelar alltså Folkhälsomyndigheten att användningen av vaccinet pausas även i Sverige. Enligt Anders Tegnell rör det sig om en försiktighetsåtgärd.

– Det finns en god kunskap om vaccinet, men det är ändå viktigt att vi nu pausar vaccinationen tills EMA utrett om dessa händelser kan ha ett samband med vaccination, säger han i ett uttalande på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Enligt Läkemedelsverket har de misstänkta biverkningarna innefattat blodpropp, i kombination med låga nivåer av blodplättar hos ett fåtal personer. I Sverige har inget sådant fall hittills rapporterats in.