Bolagets gruvdrift påverkar centrala Kiruna och en stadsomvandling pågår. Det nya sjukhuset ska byggas på en annan plats i staden. LKAB är enligt lag skyldig att ersätta regionen för det gamla sjukhuset som måste rivas. Parterna har inte kommit överens om ersättningsbeloppet än.

Enligt tidigare beslut ska Kiruna nya sjukhus vara inflyttningsklart 2026. Husägare i Kiruna som tvingats flytta från sina hus på grund av gruvdriften, har ersatts av gruvbolaget enligt principen »nyckel mot nyckel«, det vill säga med ett nybyggt inflyttningsklart hus. Men det kommer inte bli något nyckelfärdigt sjukhus enligt samma princip, enligt LKAB.

– LKAB har inte någon erfarenhet av att bygga sjukhus och därför är det bättre att regionen får en summa pengar som de kan använda när de planerar för det nya sjukhuset i Kiruna, säger Stefan Hämäläinen, direktör för samhällsomvandlingar på LKAB, i ett pressmeddelande.

Nu har parterna enats om att regionen ska göra en förstudie – som gruvbolaget bekostar. Den ska ge underlag för hur ett framtida sjukhus i Kiruna ska utformas, vilka ytor och funktioner som behöver ersättas och hur mycket pengar som gruvbolaget ska betala.

Förstudien ska vara klar i december i år och beräknas kosta 20 miljoner kronor. Parterna är överens om att det nya sjukhuset kommer att utformas på ett annat sätt än det nuvarande sjukhuset.

LKAB har tidigare sagt att det befintliga sjukhuset kan stå kvar åtminstone till 2030.

Läs också:

Kiruna nya sjukhus ska vara klart 2026

Jämn omröstning om framtiden för Kiruna sjukhus

Röntgen kvar i Kiruna och Kalix