Vårdexpressen var ett digitalt verktyg för anamnes och triage i primärvården. Och trots en högre prislapp vann Vårdexpressen en upphandling i Region Skåne i konkurrens med tre andra företag. 2019 började Vårdexpressen testas med tanken att senare breddinföras. Meningen var att verktyget skulle förbättra vårdmötet, korta väntetiderna och få personalen att hinna med mer.

Men i början av 2020 stoppades projektet efter misstänkta oegentligheter i upphandlingen. Det fick också följden att Skåne inte kunde införa sin digitala primärvårdssatsning som det var tänkt.

Ärendet polisanmäldes och i slutet av förra året greps en man. Och i dag fredag åtalades totalt fyra personer för mutbrott och oegentligheter i samband med affären. En representant för företaget åtalas för grovt givande av muta i form av anställningar och delägarskap i företaget. Därtill åtalas tre regionanställda för att ha tagit emot mutor.

– Två av de som tagit mutor har suttit med i en expertgrupp i Region Skåne och skulle då testa alla anbud som kom in; fyra leverantörer. Då diskvalificerade man de andra tre, säger kammaråklagare Thomas Forsberg till Läkartidningen.

Enligt honom har de nu åtalade personerna som tidigare arbetat för regionen delat sekretessbelagda uppgifter och svarat på frågor för att hjälpa Vårdinnovation i upphandlingen.

– När vi gjorde tillslag och började titta i datorer och telefoner, påträffade vi omfattande konversationer mellan företagsrepresentanten och regionanställda som visade både på mutor och på att de hade kontaktat varandra mer eller mindre dagligen under hela upphandlingen.

Thomas Forsberg tycker också att hans bevisföring är stark.

– Det är inte fråga om någon gränsdragningsproblematik. Det är ett väldigt, väldigt flagrant övertramp.

Region Skåne hade även upphandlat systemet åt Västra Götalandsregionen genom en fullmakt. Och efter att Skåne utrett frågan och polisanmält händelsen, avbröt också Västra Götaland samarbetet med Vårdinnovation.

Enligt åklagare Thomas Forsberg finns också en personlig koppling mellan en av de åtalade tidigare regionanställda och en direktör i Västra Götalandsregionen.

Avtalet mellan Vårdinnovation och Region Skåne värderas till 320 miljoner kronor. Men när det i slutändan inte blev en affär, stämde Vårdinnovation regionen på en halv miljard kronor för kontraktsbrott. Och det beräknas att ett införande i Västra Götalandsregionens skulle ha kostat 499 miljoner kronor, säger Thomas Forsberg.

Även Region Dalarna ingick ett avtal med Vårdinnovation. Det gjordes förra hösten, trots utredningar om oegentligheter i Skåne. Men efter att företaget gick i konkurs i slutet av januari i år, avbröt regionen avtalet då det var juridiskt möjligt utan att riskera en domstolsprocess.

Thomas Forsberg säger att förutom den ekonomiska skadan för Region Skåne, kan det också ha inneburit risker för patienterna. Flera läkare och professorer har hört av sig till honom och påtalat patientsäkerhetsrisker och att systemet inte testats tillräckligt grundligt.

Rättegången börjar den 22 mars.

 

Läs även:

Vårdinnovation i konkurs – Dalarna häver kritiserat avtal

Dalarna granskar inköp av Vårdexpressen

Upphandling av IT-system kritiseras

Även Västra Götaland bryter med skånskt IT-bolag

AI-projekt stoppas – Skåne utreder »misstänkta oegentligheter«

Smart anamnes ska korta väntetider i Skåne

Revisorer ger Skåne bakläxa om upphandlingar