I anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) skriver kvinnan att hon och hennes sambo kommit överens om att göra en fosterreduktion av sociala och privata skäl. En läkare på Östra sjukhuset i Göteborg sa dock nej till att utföra ingreppet.

Nu ger myndigheten vårdgivaren rätt. Enligt Ivo har vårdgivaren inte brustit eftersom läkaren gjort bedömningen att det inte fanns några medicinska skäl som övervägde riskerna. Båda fostren var friska.

Enligt Ivo framkommer det av yttrandet från vårdgivaren att läkaren följt verksamhetens praxis för den här typen av ingrepp. Ivo anser också att det var rätt av vårdgivaren att säga nej till att skicka remiss till ett sjukhus i en annan del av landet, som enligt uppgift till anmälaren utför ingreppet. Detta eftersom det rör sig om ett ingrepp som inte kräver specialistvård.