Det var i somras som Staffan Bergström, läkare och professor emeritus i internationell hälsa, försåg en ALS-sjuk man med en dödlig dos sömnmedel som den sjuke mannen sedan själv intog.

Staffan Bergström misstänktes för medhjälp till dråp men i slutet av februari i år lade åklagaren ner förundersökningen.

Men i samband med händelserna i somras öppnade Inspektionen för vård och omsorg ett ärende för att granska Staffan Bergströms yrkesutövning, och i ett nytt beslut yrkar myndigheten på att Staffan Bergströms läkarlegitimation ska dras in.

I beslutet konstaterar Ivo att Staffan Bergströms behandling av patienten syftade till att patienten skulle dö. Detta är enligt Ivo inte förenligt med vad som avses med hälso- och sjukvård i hälso- och sjukvårdslagen, eller med vetenskap och beprövad erfarenhet enligt patientsäkerhetslagen.

Ivo riktar också kritik mot bristande journalföring och mot att Staffan Bergström ordinerat den sjuke mannen läkemedel som inte skrivits ut för honom. Dessutom konstaterar Ivo att Staffan Bergström ordinerade patienten pentobarbital, ett läkemedel som är avregistrerat i Sverige och som endast kan förskrivas till människa som licenspreparat.

»Sammanfattningsvis har Staffan Bergström undergrävt den tillit allmänheten har rätt att hysa till en legitimerad yrkesutövare«, skriver Ivo.

Mot den bakgrunden anser Ivo att Staffan Bergström är uppenbart olämplig som läkare och därför yrkar myndigheten på att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) återkallar hans läkarlegitimation.

– Jag tycker att det är bedrövligt att Ivo yrkar på min deslegitimering. Jag förstår vad de bygger det hela på och paragrafernas lydelser, men om man går till den enskilda patienten, som jag tycker man ska göra i det här fallet, så tycker jag att man läser in mitt agerande på ett sätt som är långsökt och verklighetsfrämmande, säger Staffan Bergström till Läkartidningen.

Frågan om Staffan Bergström, som också är ordförande i föreningen Rätten till en värdig död, får behålla sin legitimation ligger nu alltså hos Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Om HSAN beslutar att dra in legitimationen står Staffan Bergström beredd att överklaga beslutet.

– Vi har gott hopp om att driva det till högsta nivån, därför att vi tror att samhället har behov av att få ett prejudicerande uttalande från Högsta förvaltningsdomstolen. Jag tror inte att det kommer avvisas, utan jag tror att det tas upp eftersom det är så stort massmedialt och publikt intresse i den här frågan. Jag tror att det är viktigt, säger Staffan Bergström.

Läs mer:

Förundersökning om dödshjälp läggs ner

Ivo åtalsanmäler läkare som hjälpte ALS-patient att dö

Läkare hjälpte man sjuk i ALS att dö