Beslutet omfattar undersköterskor och sjuksköterskor inom intermediär- och intensivvård och läkare inom verksamhetsområde Anestesi, operation och intensivvård vid Akademiska sjukhuset.

Det är andra gången som regionen aktiverar avtalet.

– Region Uppsala har prövat alla möjligheter för att säkra bemanningen utifrån det vanliga kollektivavtalet. SKR och Sobona har därför beslutat att åter igen aktivera krislägesavtalet i Region Uppsala, säger Joakim Larsson, ordförande i förhandlingsdelegationen i SKR och i Sobonas föreningsstyrelse, i ett pressmeddelande.

Avtalet var tidigare aktiverat under perioden från den 30 december 2020 till den 18 februari 2021.

Läs även:
Läkare omfattas när Uppsala på nytt vill aktivera krislägesavtalet