»Vittnesmålen om rasism i svensk sjukvård är många och väldokumenterade. Patienter far illa på grund av sin hudfärg. Läkare utsätts för rasism av både patienter och kollegor. Patienter väljer bort läkare på grund av deras namn eller utseende», står det i uppropet som publicerats på Expressens debattsida.

För att skapa en jämlik vård och för att värna arbetsmiljön vill läkarna att ansvariga myndigheter ska agera.

Det handlar om att patientnämnden och Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) ska införa diskriminering som ett särskilt tillsynsområde.

Debattörerna vill också att all vårdpersonal fortbildas om hur rasism påverkar vården och att alla vårdutbildningar inkluderar moment om diskriminering, både ur personal- och patientperspektiv.

Dessutom vill man att alla vårdenheter ska ha uppdaterade handlingsplaner för hur rasism på arbetsplatsen ska hanteras samt att anslagen till forskning om rasism inom vården ökar.

Intiativtagare till uppropet är Kaberi Mitra som läser termin 9 på läkarprogrammet i Uppsala.

Läkarstudenten Kaberi Mitra är initiativtagare till uppropet mot rasim i vården. Foto: Anita Szava

– Vi får gång på gång höra hur patienter och medarbetare tvingas utstå rasism, men ändå har direkta åtgärder uteblivit. Trots att det är en fråga om både patientsäkerhet och arbetsmiljö pratar vi inte om det på läkarprogrammen, förutom Lund där moment om jämlik vård har implementerats, skriver Kaberi Mitra i en kommentar till Läkartidningen.

I uppropet skriver läkarna bland annat att patientbemötandet utgör en viktig del av patientsäkerheten och att politik som normaliserar rasistiska fördomar och beteenden gör det ännu viktigare att belysa frågan om rasism i vården.

– Det finns många som arbetar på gräsrotsnivå för att motarbeta rasism inom vården och jag kände att det var dags för en samordnad insats, skriver Kaberi Mitra.

Vad hoppas du att uppropet ska ge?

– Att man slutligen lyssnar och tar vittnesmålen på allvar. Jag vill givetvis se konkreta förändringar och implementering av de åtgärder vi för fram, men det är viktigt för mig att bidra till en förståelse för att rasism inte är en fråga enbart för dem som drabbas, utan snarare en fråga för alla som utsätter och alla som låter det ske.

Uppropet kommer i kölvattnet av att rättegången i ett uppmärksammat diskrimineringsmål där Diskrimineringsombudsmannen stämt Västra Götalandsregionen nyligen avslutats. Domen ska komma om några veckor.

Fallet gäller en händelse från 2017 då en ambulanssjuksköterska skrev i journalen att en patient med huvudvärk spelat medvetslös och att det rörde sig om en »kulturell svimning«. I själva verket hade patienten drabbats av en hjärnblödning som senare opererades. Patienten vårdades under en längre tid på sjukhus och senare även i hemmet. Sommaren 2019 avled han.