Under veckan beslutade regionstyrelsen att samtliga medarbetare i Västra Götalandsregionen ska få ett engångsbelopp på 1 500 kronor före skatt. Bonusen är tänkt som en belöning för den hårda belastning som arbetet under pandemin inneburit för många. De som arbetar extrapass får också en extra ersättning utöver avtal.

Kostnaden bedöms till 122 miljoner kronor, enligt regionen.

Från tvärfackligt håll skulle man däremot hellre se höjda grundlöner. De låga läkarlönerna i Västra Götalandsregionen har kritiserats länge av läkarföreningen.

På initiativ av politikerna gjordes förra våren ett partsgemensamt tvärfackligt arbete för att uppnå riksgenomsnittliga löner. Då framkom att majoriteten av yrkesgrupperna inom hälso- och sjukvården har löner under Sverigesnittet. För läkarna stack lönerna ut mest. Allra störst var skillnaden för specialistläkarna som med en medellön på drygt 61 800 kronor låg 4 000 kronor under rikssnittet.

Christina Sjöberg, huvudskyddsombud för Västra Götalands läkarförening och ordförande i Saco Västra Götaland.

– Påslaget som ges när man går till färdig specialist har inte höjts på två år på Sahlgrenska universitetssjukhuset, säger Christina Sjöberg som är huvudskyddsombud och styrelseledamot i Västra Götalands läkarförening.

Att höja samtliga yrkeskategoriers löner till en riksgenomsnittlig nivå skulle kosta minst 700 miljoner.

– Eftersom man har gjort en handlingsplan för bättre löner tycker vi från tvärfackligt håll att man med covid som incitament borde göra en generell höjning i stället för en bonus. Men det ville inte politikerna, säger Christina Sjöberg.

Medarbetarna i Västra Götalandsregionen fick även en julbonus på 1 500 kronor. I maj 2020 infördes också en annan form av bonus för medarbetare som tjänstgjorde eller tjänstgjort på »enheter som behandlar inneliggande smittsamma covid-19-patienter, där det krävs att medarbetaren bär skyddsutrustning«. De fick 500 kronor extra per pass under april–juni. Men bonusen ledde till missnöje bland de anställda, då den uppfattades som orättvis eftersom många som arbetat med covid-19 inte inkluderades.

Specialistläkare 4 000 kronor under snittet

Den partsgemensamma sammanställningen som gjordes förra våren visar att alla läkargrupper i VGR ligger lägre i lön jämfört med snittet i riket:

  • AT-läkarna i Västra Götalandsregionen hade en medellön på 32 109 kronor, vilket är cirka 1 600 kronor lägre än rikssnittet.
  • Legitimerade läkare hade en medellön på 41 648, vilket är cirka 2 300 kronor lägre än snittet.
  • ST-läkarna hade en medellön på 44 679 kronor, vilket är cirka 2 500 kronor lägre än snittet.
  • Specialistläkarna hade en medellön 61 817 kronor, vilket är nästan 4 000 kronor lägre än snittet.
  • Överläkarna hade en medellön på 76 136 kronor, vilket är cirka 3 500 kronor lägre än snittet.