Förra veckan rapporterade flera medier att kvinnokliniken på Södersjukhuset i Stockholm måste spara pengar på grund av ett budgetunderskott på 72 miljoner kronor. Men det är inte bara på Södersjukhuset som kvinnosjukvården har svårt att få ekonomi att gå ihop. I ett gemensamt debattinlägg i Svenska Dagbladet pekar drygt 80 läkare på kvinnoklinikerna vid Danderyds sjukhus och Södersjukhuset på att den sjukhusbaserade vården missgynnas med dagens ersättningssystem.

I Stockholm har mycket av den planerade gynekologiska vården flyttats ut till privata aktörer inom vårdvalet. Minskad sjukvårdsproduktion innebär mindre intäkter för sjukhusen – samtidigt som de har kvar ett stort utbildningsuppdrag. Vårdvalsaktörerna har inte något utbildningsuppdrag inskrivet i sina avtal. Men enligt sjukhusläkarna har klinikerna inte kompenserats när förutsättningarna för att bedriva utbildning har förändrats.

I debattartikeln pekar läkarna även på att förändringarna innebär att det blivit färre läkare på sjukhusen – samtidigt måste de ta hand om patienter jourtid när vårdvalsaktörerna har stängt. »Vår specialitet är extremt jourtung. Att då få höra att vi är överbemannade och ska spara pengar ter sig närmast tragikomiskt. Vem ska orka vara gynekolog när färre ska dela på samma antal jourer?«, skriver de.

Nu vill läkarna att politikerna i Region Stockholm ser över ersättningen inom kvinnosjukvården. Bland annat föreslår läkarna att:

  • Högspecialiserad vård ska generera högre ersättning på grund av den ökade komplexiteten.
  • Regionen bör upprätta kontrakt med krav på utbildning av god kvalitet med vårdvalsaktörer för att säkra framtidens hälso- och sjukvård.
  • Sjukhusen ska kompenseras för ökade kostnader för utbildning i form av ökad ersättning för läkare under specialistutbildning.

Läs mer:

Fem specialistläkare väntas få sluta på Sös kvinnoklinik