Läkarförbundets etik- och ansvarsråd (EAR) har nu publicerat ett särskilt ställningstagande mot hymenplastik, så kallade oskuldsoperationer, och oskuldsintyg.

Rådet skriver att hymenplastik saknar vetenskaplig grund och att sådana operationer bidrar till att »befästa myten om mödomshinnan och oacceptabla normer om heder och kvinnors sexualitet«.

Eftersom det inte går att bedöma om något vaginalt samlag genomförts saknas också underlag för att utfärda så kallade oskuldsintyg.

– Många unga kvinnor lever under hedersförtryck och med oskuldsnormer. Att bestämma över sin egen kropp, sin sexualitet och sin sexuella hälsa är en mänsklig rättighet, säger Torsten Mossberg, ordförande för etik- och ansvarsrådet, i ett uttalande på Läkarförbundets webbplats.

Bakgrunden till Läkarförbundets särskilda ställningstagande är att tidningen Ottar tidigare i år avslöjade att en klinik i Stockholm utför hymenrekonstruktioner. Ingreppet, som uppges kosta 15 000 kronor, syftar till att framkalla en blödning på bröllopsnatten.

Även Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG) anser att hymenrekonstruerande ingrepp inte är förenliga med vetenskap och beprövad erfarenhet och att de inte bör utföras.

Läs mer:

Läkarförbundets etikråd tar upp omstridda hymenrekonstruktioner