Det råder stor brist på företagsläkare i Sverige. Därför fick Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak) i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på hur man ska lösa utbildningssituationen för företagsläkare, vilket Läkartidningen tidigare berättat.

I utredningen, som presenterades i februari, föreslog Mynak bland annat ett särskilt introduktionsprogram och fördjupande fristående kurser på distans för att tillgodose kompetensnivån hos läkare inom företagshälsovården.

Men utredningen sågades av Företagsläkarföreningen som menar att förslagen inte är tillräckliga.

Företagsläkarföreningen har nu skickat in en skrivelse till arbetsmarknadsdepartementet med sina synpunkter.

Föreningen är bland annat kritisk till att utredningen inte valt att fördjupa sig i frågor som rör innehåll, upplägg eller finansieringen av specialisttjänstgöringen i arbetsmedicin.

»Utredarna har i stället för att adressera de verkliga svårigheterna, valt att skissa på ett parallellt spår där målet inte är en specialistkompetens i arbetsmedicin, utan något sorts allmänt kompetenshöjande introduktionsprogram som inte ska behöva rätta sig efter Socialstyrelsens regelverk för specialistkompetens inom läkaryrket«, skriver föreningen.

Företagsläkarföreningen vill att regeringen snarast möjligt ger lämplig myndighet i uppdrag att ansvara för och samordna insatserna för läkares ST-utbildning i arbetsmedicin. Man vill också att resurser tillförs för detta ändamål.

Även Sveriges läkarförbund har skickat in en skrivelse till departementet om Mynaks utredning. Förbundet delar företagsläkarnas kritik.

Läkarförbundet betonar att det finns ett stort behov av en stärkt och kvalificerad företagshälsovård. Men eftersom Mynaks utredning inte belyser de avgörande frågorna, exempelvis finansieringsfrågan runt ST, anser förbundet att utredningen ska lämnas utan åtgärd.

I stället bör man initiera en regelrätt utredning som adresserar finansiering, kvalitet, och övergripande administrativ samordning kring specialistutbildningen i arbetsmedicin, anser förbundet.

Läs mer:

Företagsläkare nobbar förslag om nytt introduktionsprogram