Danmark och ytterligare fem länder i Europa har tillfälligt slutat att vaccinera med Astra Zenecas vaccin. Anledningen är rapporter om att personer som vaccinerats har fått blodproppar. Men inget pekar på att det är vaccinet som orsakat blodpropparna, enligt svenska Läkemedelsverket.

I Sverige planerar man inte att följa Danmarks exempel. Det finns inte tillräckligt stöd för att avbryta vaccinationen i nuläget, skriver Läkemedelsverket i ett pressmeddelande. »Bedömningen är att nyttan med vaccinet tydligt överstiger riskerna, myndigheterna fortsätter bevaka frågan», skriver den svenska myndigheten och hänvisar till att EU:s läkemedelsmyndighet EMA inte heller funnit skäl att dra in eller avbryta vaccineringen.

Det var nu i veckan som Estland, Lettland, Litauen, Luxemburg och Österrike stoppade vaccineringen med en batch (ABV5300) av säkerhetsskäl. Det handlar om en miljon doser som har levererats till 17 EU-länder. Sverige är ett av dem.

Preliminära undersökningar har inte visat på några kvalitetsdefekter, men EMA fortsätter att utreda det inträffade.

– Läkemedelsverket har gått igenom underlaget och ser inget som ger stöd för att avbryta vaccineringen eller suspendera en batch, säger Veronica Arthurson, som är chef för läkemedelssäkerhet, i en intervju med TT.

Enligt Läkemedelsverket har 22 fall av blodproppar rapporterats fram tills den 9 mars bland de tre miljoner som har fått Astra Zenecas vaccin. Det är inte fler fall än vad som är normalt förekommande.

Hittills har en miljon svenskar vaccinerats. Läkemedelsverket har fått in två fall av misstänkta tromboemboliska händelser bland dem som fått Astra Zenecas vaccin, ett tiotal för dem som fått vaccinet Comirnaty. Inga fall har rapporterats för Modernas vaccin.