– För att ge en bättre bild av det som oftast rapporteras in presenterar vi fortsättningsvis de tio vanligast inrapporterade misstänkta biverkningarna efter vaccination mot covid-19, alltså de misstänkta biverkningar som rapporterats in till LV flest gånger, säger Veronica Arthurson, enhetschef för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket, i ett pressmeddelande.

Informationen på Läkemedelsverkets webbplats kommer också i fortsättningen att uppdateras varje vecka, i stället för som nu varje dag.

– När allt fler och fler vaccineras och ett ökande antal rapporter om misstänkta biverkningar kommer in är vår bedömning att dagliga uppdateringar inte längre är meningsfullt för att ge en representativ bild av biverkningsläget.

De rapporter som kommer till Läkemedelsverket överförs till EU:s gemensamma biverkningsdatabas EudraVigilance. Där samlas rapporter från hela världen för vacciner som används inom EU.

Läs även:

Få allvarliga biverkningar efter att coronavaccinationen inletts