Sommaren 2018 presenterade en utredning ledd av Mats Wiberg ett antal förslag med syfte att stärka patientsäkerheten. Bakgrunden till att regeringen tillsatte utredningen var att HSAN:s ordförande efterlyst tydligare åtgärder och bestämmelser för att komma tillrätta med riskindivider.

Utredningen föreslog bland annat att HSAN ska kunna besluta om skarpare åtgärder mot riskindivider än vad Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) yrkat på, införa kortare prövotid än tre år och kombinera en ny legitimation eller förskrivningsrätt efter återkallelse med prövotid. Tanken var att lagändringarna skulle träda i kraft sommaren 2019. Dåvarande socialminister Annika Strandhäll (S) sa att HSAN ska få större kraft att fånga upp personer som inte bör arbeta inom vården.

Flera av utredningens förslag möttes dock av kritik. Läkarförbundet och Svenska läkaresällskapet var till exempel tveksamma till att ge HSAN möjlighet att besluta om hårdare åtgärder än Ivo yrkat på. HSAN:s ordförande Susanne Billum var inte heller nöjd med resultatet.

– Vi tycker att man borde titta vidare på ett antal angelägna frågor. Jag hoppas de tillsätter en ny utredning och analyserar problemet på ett ambitiöst sätt, sa hon tidigare till Läkartidningen.

Efter att förslagen gick ut på remiss har det varit knäpptyst. 2019 meddelade Socialdepartementet att ärendet fortfarande bereds. Dröjsmålet uppgavs då bero på svårigheterna att bilda regering efter valet. Nu uppges det bero på pandemin.

Men Socialdepartementet säger till Läkartidningen att det fortfarande är aktuellt med åtgärder för att stärka patientsäkerheten och få en effektivare hantering av behörighetsärenden inom hälso- och sjukvården.

– Så småningom blir den här typen av utredningar inaktuella. Sedan måste man nästan titta på frågan igen innan man kan gå vidare med lagstiftning. Dröjer det längre vore det bättre att ta ett större grepp med en ny utredning, säger Susanne Billum till Läkartidningen.

Läs också:

Egen begäran vanligaste orsaken till återkallad legitimation

 

Läs tidigare artiklar:

Åtgärder för stärkt patientsäkerhet dröjer

HSAN efterfrågar fler åtgärder för riskindivider

HSAN:s ordförande bekymrad över »kryphål« i lagen

HSAN:s ordförande om yrkeslegitimationer: »Överväg en övre åldersgräns«

Inget förslag om övre åldersgräns för läkarlegitimation

Regeringen vill ha bättre koll på lämplighetsprövning

FÖRSLAG OM STÄRKT PATIENTSÄKERHET

I november 2017 fick Mats Wiberg, expeditions- och rättschef på regeringskansliet, i uppdrag av regeringen att göra en översyn av patientsäkerhetslagen. Resultatet presenterades sommaren 2018. Förslagen gick ut på remiss följande höst och möttes av kritik från flera håll. Sedan dess har departementspromemorian blivit liggande.

Bakgrunden till utredningen är bland annat att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds (HSAN) ordförande Susanne Billum efterlyst starkare lagstöd för att kunna kräva att läkare, som fått legitimationen återkallad och vill ha en ny, visar att de är lämpliga och har aktuella medicinska kunskaper. Hon la också fram idén om en övre åldersgräns för legitimerad vårdpersonal med möjlighet till dispens för att få fortsätta arbeta och ett eventuellt införande av en lindrigare åtgärd än prövotid.

Läs hela förslaget: »Åtgärder för en stärkt patientsäkerhet och en effektivare hantering av behörighetsärenden inom hälso- och sjukvården«.