Under 2020 gjordes nästan 20 000 anmälningar om arbetssjukdomar till Försäkringskassan. Det är en ökning med 86 procent jämfört med 2019, enligt Arbetsmiljöverkets preliminära statistik. Inom vård, omsorg och sociala tjänster ökade anmälningarna med 308 procent.

Ökningen kan till stor del förklaras av pandemin och många anmälningar handlar om att personer blivit smittade och sjuka i covid-19.

– Medarbetarna i vård och omsorg och sociala tjänster har varit särskilt utsatta för smitta i arbetet. Men vi har en allmän smittspridning och det är viktigt att alla arbetsgivare gör sitt yttersta för att minska smittspridningen på sina arbetsplatser i väntan på vaccin. Ingen ska behöva bli smittad eller sjuk av sitt arbete, säger Ann Ponton Klevestedt, chef på Arbetsmiljöverkets statistik- och analysenhet, i ett pressmeddelande.

Andra anmälda arbetssjukdomar, till exempel de som orsakas av organisatoriska och sociala faktorer, ergonomiska eller fysikaliska, som buller och vibrationer, minskade under 2020. Den preliminära statistiken visar också att de anmälda arbetsolyckorna har minskat något.

Läs mer:

Kraftig ökning av anmälda arbetssjukdomar

Över 200 läkare har anmält covid-19 som arbetsskada