Kostnaden för hyrpersonal i vården landade på 5,6 miljarder kronor förra året. Det visar siffror från Sveriges Kommuner och regioner (SKR). Totalt sett ökade kostnaderna för hyrpersonal under 2020 med 0,4 procent, eller 22 miljoner kronor, jämfört med 2019.

Kostnaderna för inhyrda läkare minskade totalt med 6 procent, medan kostnaden för inhyrda sjuksköterskor ökade med 9 procent.

SKR konstaterar samtidigt att de inhyrdas andel av de totala personalkostnaderna minskade förra året. Kostnaden för hyrpersonal utgjorde 3,6 procent av regionernas totala personalkostnader i vården, vilket är en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med 2019.

– Utvecklingen är positiv även om det går långsamt. För första gången på flera år minskar andelen inhyrd personal inom vården. Det är tack vare ett långsiktigt och målmedvetet arbete i alla regioner, men beror också på att möjligheterna att låna in eller tillfälligt anställa personal ökat under pandemin, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg vid SKR, i ett pressmeddelande.

Både inom psykiatrin och inom primärvården har kostnaderna för inhyrd personal minskat med 6 procent jämfört med 2019. Vad gäller sjukhusvården syns däremot en ökning med totalt 4 procent.

– Det är särskilt glädjande att andelen inhyrd personal minskar inom primärvården och psykiatrin, där det är som allra viktigast för patienterna att det finns en kontinuitet, säger Fredrik Lennartsson.

Samtidigt finns regionala skillnader. I nio regioner har kostnaderna för inhyrd personal minskat jämfört med 2019. Få regioner ligger dock nära målet om att kostnaderna för hyrpersonal maximalt ska uppgå till 2 procent av de totala personalkostnaderna.

Som Läkartidningen tidigare rapporterat planerar landets regioner att gå samman och göra en gemensam upphandling av inhyrd personal. Syftet är enligt SKR att få bättre koll över kvalitet och kostnader.

Läs mer:

Regioner upphandlar hyrpersonal gemensamt