I den randomiserade studien, vars resultat presenterades redan i februari, inkluderades drygt 2 000 vuxna i Sydafrika. Medianåldern var 30 år och ingen var smittad med HIV. Hälften av deltagarna fick två doser av Astra Zenecas vaccin och den andra hälften fick placebo.

14 dagar efter den andra dosen hade lindrig eller måttlig covid-19 utvecklats hos 19 av 750 (2,5 procent) av dem som fått vaccinet och hos 23 av 717 (3,2 procent) i placebogruppen. Det motsvarar en skyddseffekt för vaccinet på 22 procent. Av de 42 deltagare som fick covid-19 hade 39 smittats av den sydafrikanska virusvarianten B.1.351, vilket innebär en skyddseffekt för just den varianten på cirka 10 procent.

Huruvida vaccinet skyddade mot svår sjukdom framgår inte av studien.

Läs abstract här.