I mitten av februari beviljade Läkemedelsverket beredskapslicens för den nya monoklonala antikroppen bamlanivimab för behandling hos vuxna och barn över 12 år med mild till måttlig covid-19, som riskerar att bli allvarligt sjuka.

I fredags fick Region Västerbotten en akut leverans av en dos till en patient som bedömts ha behov av behandlingen, enligt SVT Nyheter. Nästa vecka kommer den första ordinarie leveransen, som omfattar 200 doser.

– Eftersom det finns begränsad tillgång till läkemedel som verkar mot viruset så ger det här vården ytterligare ett verktyg. Men vi hoppas att behovet av läkemedlet kommer att sjunka i takt med att vaccinationerna fortsätter, säger Maria State, chef för Socialstyrelsens läkemedelskansli till SVT Nyheter.

En beredskapslicens kan beviljas för läkemedel som inte ännu är godkända att säljas i Sverige, när behovet anses vara stort.

Bamlanivimab är en monoklonal antikropp riktad mot spike-proteinet i sars-cov-2 och ges som en infusion. Enligt Läkemedelsverket ska behandlingen ges så snart som möjligt efter diagnos och inom tio dagar efter symtomdebut.