Under tisdagsmorgonen beslutade Folkhälsomyndigheten att pausa vaccinationer med Astra Zenecas vaccin mot covid-19 till dess att den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA är klar med sin utredning om misstänkta biverkningar.

Det handlar om misstänkta biverkningar i form av blodpropp och blödning hos personer som fått Astra Zenecas vaccin mot covid-19.

– Det här är förstås åter ett bakslag för vaccinationsarbetet att vi nu har känt oss tvingade att pausa Astra Zenecas vaccin mot covid-19, säger statsepidemiolog Anders Tegnell, vid dagens myndighetsgemensamma pressträff.

Han betonar dock att det rör sig om väldigt få fall, och att inget fall med den här typen av biverkning rapporterats i Sverige. Det finns inte heller något fastställt orsakssamband i nuläget. Det är detta som EMA:s utredning ska undersöka.

EMA:s säkerhetskommitté PRAC ska ha ett möte på torsdag den här veckan. Efter mötet väntas mer information om hur det blir med vaccinationerna med Astra Zenecas vaccin.

Vaccinationsmålet som regeringen satte upp i december innebär att alla vuxna ska ha vaccinerats under första halvåret 2021. Huruvida stoppet för Astra Zenecas vaccin kommer att påverka målet beror helt på vad EMA kommer fram till i sin utredning, enligt Anders Tegnell.

– Just nu är det ganska små mängder av Astras vaccin. Det stoppas under några dagar fram till torsdag. Den fördröjningen kommer inte innebära något nytt, men blir det ytterligare fördröjningar på grund av detta så blir det förstås en påverkan på hur snabbt alla kan erbjudas.

Redan nu har regeringen dock bjudit in Sveriges Kommuner och regioner för att diskutera en eventuell justering av målet. Socialminister Lena Hallengren (S) säger till TT att regeringen vill veta mer innan man ändrar målet.

– Vi får se med alla inställda och uteblivna leveranser om det kommer att kunna vägas upp av andra aktörer, säger Lena Hallengren till TT.

Den här veckan tvingas dock regionerna lägga om vaccinationsarbetet – många inbokade vaccinationer behöver skjutas fram eller bokas om. I Region Jönköpings län är cirka 4 500 doser av de totalt 7 100 som väntades den här veckan från Astra Zeneca. Enligt regionen fortsätter vaccinationer med andra godkända vaccin, men stoppet innebär att många kommer få sin vaccination avbokad i veckan.

– Utifrån nuvarande informationsläge är det inte möjligt att säga hur detta påverkar planeringen längre än den här veckan, och det är inte mycket mer vi kan säga i nuläget, säger Jonas Almgren, vaccinsamordnare i Region Jönköping, i ett pressmeddelande.

I Region Norrbotten skulle 3 800 personer ha vaccinerats med Astra Zenecas vaccin i veckan. Dessa personer ska nu bokas om för att få vaccin av en annan sort.

Även i Region Stockholm påverkas vaccintakten av det tillfälliga vaccinstoppet.

– Det här är ännu ett tråkigt besked till våra äldsta invånare, som redan väntat länge på sitt vaccin, och jag förstår och delar den frustration som finns. Samtidigt är det viktigt att de rapporter om biverkningar som kommit in utreds noga, så att alla kan känna sig helt trygga med vaccinet, säger Region Stockholms vaccinsamordnare Magnus Thyberg i ett pressmeddelande.

Totalt sett har nu 1,2 miljoner vaccindoser getts i Sverige. Cirka 850 000 personer har fått minst en dos, och 360 000 en andra dos.

Samtidigt fortsätter smittspridningen att öka gradvis i Sverige, även om det finns regionala skillnader.

Folkhälsomyndigheten ser också att den virusvariant som först upptäcktes i Storbritannien ökar. I 13 av landets regioner utgör den här varianten mer än 50 procent av de bekräftade fallen.

– Allting talar för att det här kommer vara den varianten som vi kommer behöva leva med ett tag framåt, säger Anders Tegnell.

Trycket på sjukvården är fortfarande högt och antalet covidpatienter i behov av sjukhusvård har ökat de senaste två veckorna. I dagsläget vårdas 1 378 patienter inneliggande med anledning av covid-19, enligt Socialstyrelsens senaste siffror. 256 av dessa vårdas inom intensivvården.

Däremot syns en positiv trend vad gäller antalet dödsfall med covid-19. De inrapporterade dödsfallen minskar vecka för vecka.

– Det är med hög säkerhet en effekt av det väldigt inriktade vaccinationsprogram vi haft, säger Anders Tegnell.

Hittills har 13 172 personer rapporterats som avlidna med covid-19 i Sverige.