Den svenska sjukvården har 81 procent av befolkningens förtroende. Det är en ökning med 19 procentenheter från fjolåret, visar Medieakademins senaste Förtroendebarometer där drygt 1 200 personer intervjuats. Ofta har sjukvården legat runt 60-sträcket.

Det är inte bara en högstanotering för sjukvården. Det är det högsta förtroende någon institution åtnjutit sedan undersökningarna började 1997.

Mätningen förra året presenterades precis innan pandemin. Det gör att Medieakademin kan skönja en pandemieffekt i årets siffror, inte bara inom sjukvården utan även inom regering, riksdag och bland riksdagspartierna. Fackförbunden ökar också, om än marginellt, mot fjolåret.

– Förtroende handlar mycket om vilka förväntningar man har och det här kan bara betyda en sak, att de på förhand högt ställda förväntningarna på de här institutionerna har infriats till stor del, säger Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, till nyhetsbyrån TT.

Bland myndigheterna sticker Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut. Den har tappat 9 procentenheter och landar på 41, vilket sannolikt beror på turerna kring förre generaldirektören Dan Eliasson, som fick hård kritik då han trots pandemin valde att resa till Kanarieöarna under julhelgen.

– Vi vet från andra mätningar att det får en direkt effekt på förtroendet. Gör man fel påverkar det direkt, säger Toivo Sjörén på undersökningsföretaget Kantar Sifo.

Folkhälsomyndigheten har inte varit med på listan tidigare. Debutanten landar på 58 procent.

Bland företagen i Mediebarometern gör Astra Zeneca en uppryckning med 7 procentenheter till 41 procent. Läkemedelsjättens förtroende kan sättas i relation till exempelvis Systembolaget som toppar företagen med 73 procent i år.

Förtroendebarometern görs varje år av den ideella föreningen Medieakademin, vilken skapades av bland andra Göteborgs universitet och NFO Infratest, numera Kantar Sifo. 2021 års undersökning gjordes i slutet av februari omfattar 1 206 webbintervjuer med personer 16 år och äldre.

Årets undersökning finns på Medieakademins webbplats.