Johan Jendle, professor i medicin vid Örebro universitet, leder studien. Foto: Örebro universitet

– Hur mår personer med diabetes jämfört med andra? Det tycker vi är viktigt att försöka fånga upp, säger Johan Jendle, som är professor i medicin vid Örebro universitet och leder studien, som omfattar 3 000 personer med typ 1- eller typ 2-diabetes och lika många matchade kontroller utan diabetes.

Deltagarna kommer att svara på enkäter om sin psykiska hälsa, om oro, depression och livskvalitet. Dessutom ska blodprov från deltagarna analyseras med avseende på antikroppar mot sars-cov-2. Deltagarna kommer också själva att rapportera om de har haft covid-19 och hur sjuka de i så fall blev samt om de blivit vaccinerade.

Johan Jendle räknar med preliminära resultat tidigast i sommar.

Personer med diabetes pekades ut som en riskgrupp tidigt under pandemin, vilket skulle kunna påverka hur de mår, enligt Johan Jendle. Han påpekar dock att det inte går att dra alla patienter med diabetes över en kam.

– Det är en väldigt heterogen grupp. I studier har man sett en risk för ökad dödlighet vid höga glukosvärden, det vill säga dålig metabol kontroll. Men alla med dia­betes har ju inte dålig metabol kontroll, säger Johan Jendle och fortsätter:

– Jag tycker att det är viktigt att tänka till när man lite fyrkantigt pekar ut en viss grupp. Har jag på fötterna att göra det? Att man gör det i första skedet må vara hänt. Men sedan behöver man vara lyhörd för forskningsresultat när man fattar beslut om hur man ska agera.

En fara med att bli utpekad som riskgrupp kan vara att människor inte vågar komma till sjukvården – något som på längre sikt kan öka risken för diabeteskomplikationer, enligt Johan Jendle.

När det gäller patienter med typ 1-diabetes tror han inte att glukoskontrollen eller kvaliteten på vården försämrats särskilt mycket under pandemin.

– Här kan vi sedan flera år titta på nedladdade värden från glukosmätare och pumpar på distans. Vi behöver alltså inte träffa patienterna för att titta på hur deras blodsockervärden ser ut, till exempel.

Hos patienter med typ 2-diabetes befararar han dock att vården kommer att se en försämrad metabol kontroll.

– I primärvården – där de flesta patienter med typ 2-diabetes tas om hand – har man inte börjat med elektronisk nedladdning. Där är man hänvisad till en diabetesdagbok som patienterna skriver. Där har patienterna kanske inte kunnat ­träffa sitt diabetesteam.