Den senaste tiden har pandemiläget i Region Jönköpings län varit svårt. Krislägesavtalet aktiverades den 4 januari, och regionen är den enda i landet där läkare anvisats på det. Med avtalet höjs det ordinarie arbetsmåttet till 48 timmar i veckan och arbetsgivaren får större möjlighet att disponera personal mot att de betalar en högre ersättning.

Men krislägesavtalet räckte inte. Regionen blev för en dryg vecka sedan landets första att använda »nationella larmytan«, en funktion som styrs av Sveriges Kommuner och regioner (SKR) och som gör att regionerna kan understödja varandra när krislägesavtalet inte räcker till. Resultatet blev att ett antal IVA-patienter skickades till andra regioner för att avlasta Jönköpings län. För en vecka sedan vårdades tio patienter i andra regioner.

Nu har dock antalet patienter halverats. Totalt fem intensivvårdspatienter vårdas i andra regioner, varav fyra med covid-19.

Regionen slutar också anvisa personal enligt krislägesavtalet på de »vanliga« covidavdelningarna. Däremot ligger intensivvården kvar på avtalet. Det gäller främst sjuksköterskor och undersköterskor, men det kan fortfarande även gälla läkare vid behov.

– Skulle vi få en uppgång igen får vi förstås revidera de besluten. Annars ser det ut som att vi kan klara detta som det ser ut nu, sa hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig vid regionens presskonferens på måndagen.

Han hoppas att krislägesavtalet ska kunna avvecklas helt vecka 12, alltså om två veckor.

Region Jönköpings län har i dag 20 IVA-platser, vilket innebär 8 mer än i normalläget. Antalet smittade ökade inte förra veckan, men ligger fortfarande på en hög nivå.