Den 11 februari inledde Region Jönköpings län sin simulering av massvaccination med vaccin mot covid-19. Totalt genomfördes tre testtillfällen, där prioriterad personal inom vård och omsorg vaccinerades. De två första testdagarna vaccinerades strax under 500 personer per dag, och vid det sista tillfället över 600 personer.

Regionen delade upp personalen i två grupper: de som fick boka en tid och fylla i sin hälsodeklaration själva, och en grupp som fick komma på drop-in när det passade dem. Totalt räknade regionen med att fyra vaccinationsbås skulle räcka för 600 personer. Åtta sjuksköterskor, där inte alla hade ordinationsrätt, arbetade med själva vaccinationerna.

Testet visade att en person måste ha överblick och leda arbetet på plats.

– Det var en viktig lärdom, säger Pernilla Söderberg som är projektledare för fas 4 i Jönköpings läns vaccinationsplan.

Den här personen ska arbetsleda, samt ha koll på hur många som kommer på drop-in och hur många som köar, för att veta hur många doser vaccin som ska tas fram. Vaccinet måste hållas kylt och plockas fram i lagom takt.

– Det här var något vi inte hade med från början men som alla vårdcentraler såg – det måste finnas någon som arbetsleder. Vi måste ju säkra att vi inte drar upp för mycket, eftersom en del vaccin har väldigt kort hållbarhet efter att man tagit fram det ur kylen.

En annan lärdom är att undvika drop-in. En del drop-in måste alltid finnas, men det är viktigt att försöka minimera det så mycket som möjligt.

– Ska man styra flödet, blir det lättare att fördela kapaciteten om den största mängden besök är tidsbokade. När vi gjorde drop-in visste vi inte när patienterna skulle komma. Och på olika ställen kom de på olika tider, säger Pernilla Söderberg.

Också det handlar om att ta fram vaccin i rätt takt. Vaccinet vid drop-in kan dessutom ta slut och det kan skapa friktion med de som väntat på en spruta.

– Att säga till patienter att det är slut när de stått och väntat – det blir ganska stora konfliktytor, och det vill vi undvika.

Man behöver också ha bra kommunikation med servicepersonal som hjälper patienterna genom flödet. Det är personal som inte behöver ha vårdutbildning, men som ställer kontrollfrågor, ser till att patienterna håller avstånd från varandra, och guidar dem till vaccinationsbåsen och till vilorummet där de ska vänta åtminstone en kvart efter sprutan.

Nu tar regionen med sig alla erfarenheter till förberedelserna inför fas 4 ute i verksamheterna.

– Så nu pratar vi med våra vårdcentraler om att de ska dimensionera efter antal doser som ska ges per vecka, hur många tillfällen de tänker ha öppet, och hur många personer de behöver beroende på lokalens utseende, säger Pernilla Söderberg.