I slutet på förra veckan använde Region Jönköpings län den så kallade »nationella larmytan« då trycket under pandemin har varit för stort för länge. Det är första gången funktionen används i Sverige sedan den kom till i november. Larmytan samordnas av Sveriges Kommuner och regioner och gör att regioner kan låna resurser av varandra om inte krislägesavtalet räcker till.

För Jönköpings läns del var det först tal om att både skicka patienter och låna personal. Efter diskussioner mellan landets hälso- och sjukvårdsdirektörer, har man i nuläget landat i att behovet ska täckas av att enbart skicka patienter. På måndagen vårdades totalt tio patienter i Region Örebro län, Region Uppsala, Region Stockholm, Östergötland, Blekinge, Skåne, Västra Götalandsregionen och i Halland.

– Vi har verkligen fått god hjälp, sa hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig vid en pressträff på måndagen.

Åtta av patienterna är covidpatienter och de övriga två intensivvårdades av andra skäl. Majoriteten av patienterna transporterades med helikopter.

Normalt sett har Region Jönköpings län tolv IVA-platser. Men under en längre tid har många fler vårdats, ända upp till 26 patienter samtidigt.

– Vi har mer än fördubblat våra IVA-platser och det är mer än någon annan i Sverige har gjort. Och vi har legat på den höga nivån sedan början på januari, sa Mats Bojestig.

– Det har gjort att vi har haft en väldig belastning. Och trots att vi har krislägesavtal, är det inte riktigt möjligt att med en acceptabel arbetsmiljö fortsätta.

Region Jönköpings län har fått ett löfte om hjälp under mars månad. Det förutsätter att situationen inte förändras drastiskt i de regioner som erbjudit hjälp.

Totalt sett har Jönköpings län nu haft tre dygn med färre än 60 covidsjuka patienter. Enligt Mats Bojestig är det färre än på länge, och kan delvis tillskrivas hjälpen från andra regioner.

 

Läs även:

Krisavtalet räcker inte – Region Jönköpings län begär förstärkning