Smittspridningen i Region Stockholm ökar. Antalet konstaterade fall av covid-19 har ökat med ungefär 25 procent per vecka de senaste tre veckorna.

Under vecka 5 registrerades 3 223 nya bekräftade fall av covid-19 i regionen. Tre veckor senare, vecka 8, var motsvarande siffra 6 336.

Johan Bratt, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm. Foto: Region Stockholm

– Det här innebär alltså att vården nu måste planera och rusta för ett ökat sjukvårdsbehov de kommande veckorna. Därmed kan vi konstatera att vi har en tredje våg av smittspridning här. Den är här nu, säger Johan Bratt, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm, vid en pressträff på onsdagen.

Antalet patienter med behov av sjukhusvård har också ökat under de senaste veckorna.

– Den nedgång vi såg efter nyår är nu bruten, och det har börjat vända uppåt igen. Värt att notera är att vi vänder uppåt från en ganska hög nivå.

I mitten av februari noterades årets lägsta nivå med runt 250 patienter med covid-19 inneliggande på sjukhus. I dag är siffran 318 patienter.

Även antalet covidpatienter på IVA har ökat. Den 20 februari fanns 29 covidpatienter inom intensivvården i Region Stockholm. Nu har antalet ökat till 48 patienter.

– Det är en ganska stor ökning på kort tid. Före pandemin hade vi 90 IVA-platser tillgängliga i regionen. Att ha 48 patienter extra kräver enorma insatser av vårdens medarbetare.

För att minska smittspridningen lyfter Johan Bratt särskilt fram vikten av att hålla sig till de råd och rekommendationer som finns.

– Jag förstår att ett år av pandemi, med olika former av inskränkt umgänge, gör att vissa av oss inte orkar med. Men det är inte okej att bryta mot råd och rekommendationer.

Vid pressträffen presenterades också de senaste vaccinationssiffrorna. Hittills har drygt 133 000 vaccinationer registrerats i Region Stockholm, men siffrorna släpar efter med upp till en vecka.

Vid särskilda boenden för äldre har 90 procent fått en dos, och 84 procent har även fått dos två.

Just nu vaccineras personer med hemsjukvård och personer som får hemtjänst. Regionen räknar med att de flesta av dessa ska ha fått en dos vaccin under nästa vecka.

– Även om vaccinationerna nu drar igång kommer det att dröja ett bra tag innan så pass många av oss är vaccinerade så att vi kan återgå till ett mer normalt liv igen.