Region Västerbotten får grönt ljus på sin begäran att få använda krislägesavtalet, meddelar Sveriges Kommuner och regioner (SKR).

– Region Västerbotten har uttömt alla möjligheter för att säkra bemanningen som finns i det vanliga kollektivavtalet. SKR och Sobona har därför beslutat att aktivera krislägesavtalet i Region Västerbotten, säger Joakim Larsson, ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation och i Sobonas föreningsstyrelse, i ett pressmeddelande.

Avtalet gäller för omvårdnadspersonal inom intensivvården vid Norrlands universitetssjukhus och vid vårdavdelningar som vårdar covid-19-patienter på Skellefteå lasarett.

Under en presskonferens på tisdagen uppgav regionen att man ansökt om att aktivera krislägesavtalet. Vårdförbundet har velat att regionen ska ansöka om att få aktivera krislägesavtalet sedan i julas.

– Orsaken är att vi har tömt ut alla andra alternativ till att hantera ökningen av smittspridningen, säger regiondirektör Tommy Svensson till lokalradion.

Just nu är trycket på intensivvården i regionen väldigt högt. Enligt den senaste rapporten, som regionen presenterade på tisdagen, intensivvårdades 17 personer med covid-19, och 67 personer vårdades på sjukhus.

– Medarbetarnas vila och återhämtning måste säkerställas så att de orkar arbeta under de tuffa förutsättningar som råder. Arbetsgivarna måste även fortsättningsvis parallellt jobba med att hitta alternativa lösningar för att förstärka bemanningen, säger Joakim Larsson i pressmeddelandet.

I nuläget har Stockholm, Jönköpings län och Västerbotten ett aktiverat krislägesavtal.

Krislägesavtalet – detta gäller

  • Avtalet aktiveras av arbetsgivarparterna SKR och Sobona.
  • Krislägesavtalet reglerar medarbetarnas anställningsvillkor och ersättningar vid en krissituation.
  • Månadslön eller timlön utges. Därutöver utges en krisersättning på 120 procent av lönen per timme. Detta innebär sammantaget en ersättning på 220 procent av lönen per timme.
  • Krisersättningen förhöjs till 150 procent av lönen per timme vid uttag av särskild nödfallsövertid.
  • Arbetstidslagen har ersatts av bestämmelser i kollektivavtalet som är specialanpassade utifrån krissituationen.
  • Det ordinarie arbetstidsmåttet är 48 timmar per vecka under en beräkningsperiod om maximalt 4 veckor.
  • En särskild nödfallsövertid kan tas ut utöver den ordinarie arbetstiden.
  • Anpassade regler för dygns- och veckovila.
  • Krislägesavtalet kan aktiveras för arbetsgivarens hela verksamhet eller för viss del av verksamhet.

Källa: SKR