Det medicinska kunskapsprovet för läkare med examen utanför EU/EES består av två delar: en teoretisk och en praktisk. För att få göra den praktiska delen, måste man först klara den teoretiska. Läkarna har tre chanser på sig att klara det nationella provet som samordnas från Umeå universitet.

Sedan det medicinska kunskapsprovet infördes för fyra år sedan har det fått kritik för att vara alltför svårt. Som Läkartidningen skrivit vållar det fortfarande mycket kritik.

Nu har resultatet från det senaste provtillfället, den 25 februari, sammanställts. Drygt 20 procent, 46 av 212 personer, klarade gränsen för godkänt som ligger på 60 procent rätt. Under de fyra år som provet funnits har hittills 566 utländska läkare lyckats. 385 personer har klarat både den teoretiska och praktiska delen.

– Frågorna i provet ska säkerställa att de prövande har den bredd och djup som förväntas utifrån examensmålen för läkare. Kraven är höga men inte orimliga. Svensk sjukvård har tack vare kunskapsproven snart berikats med nästan 400 nya utländska läkare, säger Magnus Hultin, nationellt ansvarig för kunskapsprovet och programdirektör för läkarutbildningen i Umeå i ett pressmeddelande.

Vid det senaste provtillfället skrev även cirka 150 slumpmässigt valda läkarstudenter som går terminer ett, sju eller tio vid Umeå universitet en av delarna i det teoretiska kunskapsprovet – delprov 2 som består av 140 kliniska och prekliniska frågor.

Bland studenterna på termin sju klarade 48 procent gränsen på 60 procent rätt. 75 procent studenterna på termin tio, som alltså har en termin kvar på läkarutbildningen samt AT-tjänstgöringen kvar för att kunna bli legitimerade, fick godkänt. Ingen av studenterna på termin 1 klarade delprovet.

– Att på detta sätt testa hur studenternas kunskaper ökar både stöttar lärandet och blir en kvalitetssäkring av vår undervisning. Resultaten visar också att kravet om 60 procent rätt på kunskapsprovet inte är för högt satt, säger Magnus Hultin i pressmeddelandet.

Det senaste kunskapsprovet skrevs på grund av pandemin i 14 olika salar vid Umeå universitet. Läkarstudenterna skrev dock delprovet online hemifrån – vilket har väckt stark kritik från de prövande med utländsk examen som anser att det inte går att jämföra resultaten när förutsättningarna varit så olika.

Under pandemin har flera kunskapsprov, som normalt görs fyra gånger per år på flera svenska orter, ställts in.

De praktiska delproven har hittills bara genomförts i Umeå och vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Men i vår kan det även göras i Uppsala.

Läs också:

Umeåstudenter skrev medicinska kunskapsprovet

Utländska läkare protesterar mot kunskapsprov